SB chce ČR pomoci vstoupit do EU

James Wolfensohn

Hlavně na rychlejší vstup do Evropské unie by se měla v příštích letech soustředit pomoc Světové banky České republice, řekl ve čtvrtek v Praze prezident této instituce James Wolfensohn.

Hlavně na rychlejší vstup do Evropské unie by se měla v příštích letech soustředit pomoc Světové banky České republice. Jak ve čtvrtek řekl v Praze prezident této instituce James Wolfensohn na jedné z akcí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky před jejich výročními zasedáními příští týden, půjde hlavně o poskytnutí zkušeností a know-how, nikoli o pomoc finanční. Střední Evropa si v posledních deseti letech při transformaci vedla lépe než země bývalého Sovětského svazu a balkánské státy. Nejvíc je rozdíl vidět u strukturálních reforem, které jsou ve střední Evropě podle Wolfensohna na výrazně vyšší úrovni. To samé teď čeká Rusko. Tomu je Světová banka podle něj připravena pomáhat. Vychází přitom z plánů, které před několika týdny nastínil ruský prezident Vladimir Putin...

"V Rusku mluvil o reformě soudnictví, právního systému a o korupci. To jsou všechno velké úkoly. A jsou to věci, které se v ostatních zemích střední a východní Evropy včetně České republiky už víceméně povedly. Teď je pro postkomunistické země důležité přimknout se k ostatní Evropě, k Unii. A v tom jim budeme pomáhat, aby se to podařilo co nejplynuleji,"

řekl James Wolfensohn a zdůraznil, že na zasedáních měnového fondu a Světové banky bude jednou z naprostých priorit otázka, jak bojovat s chudobou. Důležité je podle něj nejen oddlužení chudých zemí, ale také zpřístupnění trhů ve vyspělých státech pro zboží z rozvojového světa. Nezbytné je také to, aby se do chudých zemí dostaly v době komunikačního boomu nové informační technologie, řekl Wolfensohn. Problém je podle něj akutní - v extrémní chudobě přežívá totiž více než šestina obyvatel planety. Jak upozorňuje hlavní specialistka Světové banky na chudobu Deepa Narayan, nejde přitom jen o materiální nedostatek...

"Je to i o pocitu sounáležitosti, lidské důstojnosti, a o tom, že se lidé často nedovolají spravedlnosti. Rozšiřuje se domácí násilí. Ženy se sníží k čemukoliv, aby mohly položit jídlo na stůl. Lidé jsou tak zoufalí, že berou i tu nejhorší práci, Často udělají cokoliv, jen aby mohli přežít. Běžně se setkáváme také s korupcí. Ta bují jak ve státním tak v soukromém sektoru. Život je méně předvídatelný. Lidé se cítí v takových podmínkách stále nejistěji. Chudoba je prostě jako žít v žaláři,"

míní hlavní specialistka Světové banky na chudobu Deepa Narayan.