Sedmnáct jazyků, čtenáři na všech kontinentech. Chystá se maraton čtení Komenského

Foto: Velvyslanectví ČR

Celý svět čte Komenského. Tak se jmenuje maraton online čtení z díla Jana Amose Komenského. Startuje o sobotní půlnoci a je originální připomínkou 350 let od jeho úmrtí.

Foto: SPN

Každých 15 minut převezmou štafetu další čtenáři od Německa, Polska, Nizozemí, Maďarska a Velké Británie přes Spojené státy, Japonsko, Kolumbii až po Rusko či Izrael. Číst bude i Martina Halířová z Národního pedagogického muzea J. A. Komenského.

"Nejraději mám z Komenského jeho Informatorium školy mateřské. Už podle názvu se zabývá vzděláváním těch nejmenších dětí. Upozorňuje na to, že děti jsou pro rodiče tím největším pokladem. Upozorňuje i na to, jak by měl člověk dbát o své zdraví. Jeden z jeho spisů se totiž věnuje i morové epidemii. V knize upozorňuje, že by si člověk měl chránit dýchací cesty, což je aktuální i dnes. A to knížka vyšla už v 17. století. On zažil několik epidemií moru. Při jedné z nich ztratil své nejbližší, manželku a děti. Musel se vyrovnávat s obrovskou ztrátou. Možná to i vedlo k tomu, proč sepsal spis týkající se morové epidemie."

Čtyřiadvacet hodin trvající online čtení podpoří akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou tak jeho celosvětový věhlas. Číst se bude dokonce v esperantu nebo kašubštině.

Foto: Filozofický ústav AV ČR

Už v 17. století prosazoval celoživotní vzdělávání

Martina Halířová,  foto: ČRo Pardubice

Jak dodala Martina Halířová, systém který Komenský vytvořil, realizovali až osvícenci v 18. století, kdy škola začala být pro každého. Právě to byla jedna z hlavních myšlenek Komenského. Už ve své době chtěl vzdělání zpřístupnit chlapcům i dívkám.

"Což bylo docela revoluční, protože vzdělávání v jeho době bylo v první řadě určené pro chlapce, i když najdeme i vzdělané dívky, ale nebylo to tak široké, jak to zamýšlel. Další novinkou bylo, že chtěl vzdělání od nejranějšího věku až do stáří. Upozorňoval na to, že člověk se musí vzdělávat pořád."

Navíc Komenský do knih zařadil i obrázky.

"Obrázky před tím moc běžné nebyly. On se snažil udělat i metodiku vzdělávání jazyků. V tom je novátorský a dá se říct, že se mu to povedlo. Učebnice nebo Orbis pictus jako takový je dodnes velkou inspirací pro lidi, kteří se zabývají metodikou vzdělávání cizích jazyků."

Komenský vydal i dvě proroctví

Jan Amos Komenský na obraze od Václava Brožíka,  foto: Wikimedia Commons,  Public Domain

Komenský je vnímán jako humanista, propagátor pokroku, ale také náboženský činitel. Mnoho lidí možná neví, že se dokonce zajímal o proroctví a dvě vydal.

"Dodnes mu někteří vyčítají, že se tím zabýval a fascinovalo ho to. Já se domnívám, že v těch proroctvích viděl i určitou naději na změnu. Myslím si, že skrytě toužil vrátit se zpět domů do vlasti. Ta proroctví dávala určitou naději, že ještě za jeho života dojde ke změně, a že třeba Habsburkové ztratí tu moc, kterou měli. V té době to byla proroctví a víra v ně součástí kultury," dodala Martina Halířová z Národního pedagogického muzea J. A. Komenského.

Virtuální putování Komenského myšlenek světem skončí o půlnoci 15. listopadu opět v Praze. Akce bude po celou dobu streamována a posluchači si ji mohou poslechnout živě na youtube kanálu Comenius.