Senát je pro zákaz komunistické propagandy

0:00
/
0:00

Senátoři schválili návrh novely trestního zákona, která výslovně zakazuje propagaci komunismu a nacismu. Pokud novela projde i Poslaneckou sněmovnou, bude si KSČM muset přinejmenším změnit název. Proč novela vůbec vznikla? A jaké jsou ve sněmovně šance na její schválení? O tom už více Martina Lustigová.

Podle mínění Senátu má být propagace komunismu, nacismu nebo jiného podobného hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka, trestána odnětím svobody až na osm let. Co k tomu senátory vedlo? Na to jsem se zeptala Jaromíra Štětiny, který novelu předkládal: "Důvodem k tomu je to, že Komunistická strana Čech a Moravy a ostatní extrémní komunistické strany, ono jich je víc, jasně deklarují, že usilují znovu o moc. A dokud komunisté byli solitérní stranou v opozici, tak byli kontrolovatelní. Dnes, při jasně deklarovaném společenství se sociálními demokraty - deklarovaném z obou stran, je potřeba zabrzdit tuto snahu všemi právními prostředky. A přijetí nového zákona může být jeden z nich."

Zastánci novely považují komunistickou stranu za ohrožení demokracie v zemi. Argumentují i tím, že reálně hrozí nebezpečí návratu komunistů k moci. A jak upozorňuje Jaromír Štětina, nemusí jít přímo o ministerská křesla: "Tady se za odměnu bude komunistům od sociální demokracie dostávat těch důležitějších míst: ředitelé na ministerstvech, šéfové odborů na ministerstvu vnitra (na tom nejdůležitějším ministerstvu pro ovládání společnosti). A to všechno si budou kupovat za to, že budou zvedat ruku tak, jak bude pan premiér Paroubek potřebovat. A tomu je potřeba zabránit."

Na druhou stranu se ale objevil i názor, že samo zakazování ideologií je krokem k totalitarismu. Mezi senátory, kteří návrh nepodpořili, byl i nestraník Zdeněk Bárta. A jaké má výhrady? "Já jsem přesvědčen, že liberální demokracie, kterou doufám, že nám Hospodin ráčí zachovati, počítá s pluralitou názorů a s politickým zápasem. Nelze své protivníky ostrakizovat trestním zákonem. To považuji za nedemokratické a je to vlastně vyhánění čerta ďáblem."

A co na návrh říkají odborníci? Má nějaký smysl? To je otázka pro politologa Jana Bureše: "Já si myslím, že smysl nemá v žádném případě. Je to snaha postavit mimo zákon ideologii, což je vždycky spíš znakem nějakých totalitních režimů, než demokratického systému. V demokracii má mít každý právo na svůj názor a žádné názory nemají být a priori ze strany zákona zakazovány."

Odpůrci zákona také poukazují na to, že podobný návrh byl v roce 1992 Ústavním soudem označen za protiústavní. A jaké jsou vlastně šance na to, že po senátorech návrh schválí i poslanci? Jaromír Štětina je optimistický a chce hledat podporu napříč politickým spektrem: "Já myslím, že 15-20 přemýšlivých sociálních demokratů, kteří vědí, kolik bije, by se najít dalo." Odborníci jsou ale ke schválení novely sněmovnou skeptičtí. Slovo má politolog Jan Bureš: "Já si myslím, že v současné chvíli neprojde, protože levice má 111 hlasů. Je v zájmu sociálních demokratů i komunistů, pokud se chtějí politicky přibližovat v tom smyslu, že by někdy v budoucnu chtěli spolupracovat na vládní úrovni, tento návrh nepodpořit."