Senát schválil antidiskriminační zákon

Foto: Evropská komise

Senát ve středu, i přes kritiku ze strany ODS, schválil antidiskriminační zákon, který pod hrozbou sankcí požaduje Evropská unie, Česká republika jej totiž měla mít už při vstupu do EU.

Foto: Evropská komise
Zákon má pomoci lidem zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči nebo například sociálním výhodám. A to bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství nebo světový názor. Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková říká, že diskriminace se u nás projevuje třeba při hledání zaměstnání.

Džamila Stehlíková
"Velice často dochází k diskriminaci především na trhu práce, zejména u žen s malými dětmi nebo u občanů nad 60 let. Tam právě ten zákon pomůže, aby se zaměstnavatelé už předem vyvarovali diskriminačních postupů. Věřím, že nedojde k žádným sankcím, pouze se změní k pozitivnímu, to chování, že přestaneme navzájem diferencovat na základě věku, pohlaví, rasy, sexuální orientace či zdravotního postižení."

Ne všem se ale antidiskriminační zákon zamlouvá. Kritizují ho např. senátoři ODS. Odpůrci normy formulovali své výhrady alespoň do doprovodného usnesení. Senát se podle něj "neztotožňuje s charakterem normy, která umělým způsobem zasahuje do přirozeného vývoje společnosti, nerespektuje kulturní odlišnosti členských států a požadavek rovnosti ve výsledku povyšuje nad princip svobody volby". Senát také požádal vládu, aby přijímání podobných norem v EU zabránila.Podle senátora za ODS Jaroslava Kubery je tento zákon zbytečný.

"Máme dostatek právních prostředků od Listiny, Ústavy a dalších legislativních aktů, které diskriminaci prakticky znemožňují. Tento zákon povede jen k tomu, že bude zneužíván k soudním procesům, které známe zatím ze Spojených států, i když se první takové procesy tady objevily. Teď bude takových procesů lavina, protože první úspěšný vyvolá další úspěšné."

To, že nepřipustí zneužívání zákona, slíbil senátorům ombudsman Otakar Motejl. Jiří Hromada, šéf týmu poradců ministryně Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv, podotýká, že zákon musí ještě podepsat prezident. Schválení normy Hromada vítá a jejího zneužití se neobává.

"Tento argument my slyšíme většinou, když se prosazuje něco z lidskoprávní oblasti. Při zákonu o registrovaném partnerství jsme to vyslechli mnohokrát. Z praxe vidím, že zákon o registrovaném partnerství za rok a půl svého trvání není nijak zneužíván. Nemáme zprávy, že by občané zemí EU zneužívali této normy. Já si to dost dobře neumím představit. Vím jedno, že v tuto chvíli je určitá nadřazenost lidí, kteří nejsou vyrovnáni s tím, že by měli přijímat jinakost a menšiny a spíše zneužívají oni svého většinového postavení. Teď si myslím, že tím antidiskriminačním zákonem se to postavení srovná a každý ať si sáhne do svědomí a hledá svůj vztah k ostatním podle demokratických principů v téhle zemi."