Sexuální "harašení" se zatím v Česku příliš nenosí

Sexuální 'harašení' se zatím v Česku příliš nenosí

Žijete-li v Česku, pak vám příliš nehrozí, že se setkáte se sexuálním obtěžováním. Zatímco v Americe se za projev nemístného obtěžování považuje, když muž pomůže ženě do kabátu nebo ji dá přednost na schodech či ve dveřích, v Česku je tento problém vnímán méně upjatě. Přesto s ním přiznává zkušenost 13 procent českých žen a čtyři procenta mužů. Více Herbert Brynda.

Sexuální 'harašení' se zatím v Česku příliš nenosí
Pro fenomén sexuálního obtěžování se v Česku vžil poněkud eufemistický termín "harašení". Přesto je podle průzkumu společnosti GfK na vlastní kůži zažil každý desátý Čech nebo Češka. Jako závažný problém vnímá sexuální obtěžování 42 procent žen a přibližně třetina mužů. Drtivá většina lidí si pod definicí sexuálního obtěžování představí vymáhání sexuálního styku pod hrozbou finančního postihu nebo propuštění z práce. Naproti tomu, pokud si někdo na pracovišti vylepuje plakáty s obnaženými těly nebo vypráví košilaté vtipy, tak podle většiny lidí o obtěžování nejde. Sexuologa Luďka Daneše jsem se zeptal, jak často k němu do ordinace přijde osoba s touto zkušeností.

"Abych pravdu řekl, tak se na sexuologických odděleních zabýváme spíše sexuálními poruchami a tohle je čistě okrajová záležitost. Těch případů, kdy by se přišla nějaká žena poradit, jak má postupovat po případném sexuálním obtěžování, je velmi málo. V poslední době jsem se s tím setkal tak jednou, dvakrát za rok."

To ovšem neznamená, že by se sexuální obtěžování na českých pracovištích vyskytovalo méně než například ve Spojených státech; zkušenost s nejzávažnjěší formou "harašení" - vynucování styku pod pohrůžkou finančního postihu nebo propuštění - přiznala čtyři procenta českých respondentů. Jak přiomíná sexuolog Luděk Daneš, rozdíl je především v přístupu společnosti k tomuto jevu:

"U nás je ten postoj trochu jiný než ve Spojených státech nebo v některých zemích západní Evropy, kde je to až trochu módní záležitost a pod harassmentem se dá představit téměř cokoliv, čili u nás je ten postoj trochu rozumnější a liberálnější."

Většina lidí si sexuální obtěžování představí v gardu obtěžující nadřízený muž - obtěžovaná podřízená žena, přesto je možná i opačná kombinace - tu ve výzkumu společnosti GfK přiznali čtyři muži ze sta:

Advokátka Klára Samková-Veselá,  foto: ČTK
"Osobně jsem se s tím nesetkal, ale určitě je to možné. Postavení v podniku k tomu třeba někdy svádí a v poslední době se ženy dostávají do vedoucích funkcí, takže se dá očekávat, že třeba i tam bude počet obtěžování ze strany stoupat, ale bude to podle mě jen okrajová záležitost a nic vážného, co bychom museli řešit, to nebude,"

říká optimisticky MUDr. Luděk Daneš. Názory na to, zda je či není dotatečné množství kvalitních zákonů, které by případné obtěžování sankcionovaly, jsou přibližně vyrovnané. Více než polovina lidí se však domnívá, že u soudu je těžké "harašení"dokázat. S tím souhlasí i advokátka Klára Samková-Veselá:

"Sexuální obtěžování není podle našeho trestního řádu vůbec trstným činem. Toto jednání lze zařadit pod jiné trestné činy, napadá mě útisk nebo omezování osobní svobody. K sexuálnímu obtěžování většinou dochází na místech, kde nebývá příliš svědků, proto je jeho dokazování nesmírně obtížné a skoro bych řekla nemožné."

O spravedlivém rozhodování soudů v těchto případech jsou přitom přesvědčeni spíše muži než ženy.