Skladatel je závislý na daru, který přichází odjinud, říkal Petr Eben

Petr Eben, foto: ČTK

Ve věku 78 let zemřel tuto středu v Praze jeden z nejvýznamnějších současných českých hudebních skladatelů - Petr Eben. Autor téměř dvou set skladeb se proslavil nejen v Česku, ale i ve Spojených státech, Japonsku nebo Austrálii. Jeho skladby mají ve svém repertoáru amatérské pěvecké sbory i světová hudební tělesa. Krátký portrét Petra Ebena přináší Milena Štráfeldová:

Petr Eben,  foto: ČTK
"Člověk uvažuje, jestli může opravdu říct - napsal jsem. Protože je závislý víc než u jiných profesí na daru, který přichází odjinud,"

řekl Petr Eben o své hudební tvorbě. Pocházel z učitelské rodiny a hudbě se věnoval odmalička - hrál na klavír, v devíti letech se sám naučil hrát na varhany, od deseti let komponoval. Pro svůj židovský původ byl v roce 1945 jako šestnáctiletý student internován v pobočce koncentračního tábora Buchenwald. Zde se silně přiklonil ke katolické víře - duchovní rozměr pak prochází celým jeho dílem. Jak ale říká hudební skladatel a jeho synovec Lukáš Hurník, Ebenův skladatelský záběr byl velice široký:

Petr Eben,  foto: ČTK
"Dokázal, aniž by jakkoliv polevil ze svých uměleckých kritérií, vyhovět objednávkám. Byl to skutečně skladatel profesionální. Ty objednávky přicházely od dětských sborů, od orchestrů, komorních souborů, varhaníků i z velkých církevních center, která si od něho objednávala oratoria atd."

Petr Eben je tak autorem více než 170 skladeb - od jednoduchých dětských písní a písňových cyklů až po vícehlasá vokálně instrumentální díla na biblické nebo liturgické náměty. K těm patří například Píseň Rút nebo opera Jeremiah. V roce 1989, na oslavu pádu totalitního režimu, uvedl Pražské Te Deum. Lukáš Hurník obdivuje jeho Missu cum populo z roku 1982:

"...což je dílo, které je moderní, náročné, do jisté míry experimentální. Přitom se ale obrací na posluchače s tak přívětivou tváří, že dokonce publikum je zapojeno do provozování této skladby."

Ebenova díla jsou uváděna po celém světě, ve Vídni, v Londýně, v New Yorku i v Tokiu. Eben však hudbu nejen skládal a sám interpretoval, ale i vyučoval. Jako pedagog působil na pražské Karlově univerzitě i na univerzitě v Manchesteru. Přednášková turné měl po celé Evropě i Spojených státech. Získal i řadu ocenění: stal se francouzským Rytířem umění a písemnictví i nositelem českého státního vyznamenání - Medaile za zásluhy. Pražská univerzita mu udělila čestný doktorát, vyznamenala ho i Česká biskupská konference.