Smlouva má chyby

Jan Kavan

Sporný pronájem desetipatrového komplexu Český dům v centru Moskvy soukromé firmě Hotel Český dům, kterou založili bývalí pracovníci českého velvyslanectví, vyvolal před třemi měsíci velkou aféru. Z výsledků šetření generální inspekce Ministerstva zahraničí vyplývá, že smlouva o pronájmu je v souladu s českým právním řádem, provázela jí ale řada formálních chyb. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

V souvislosti s pronájmem komplexu Český dům, který je ve vlastnictví českého státu, obvinila některá média ministra zahraničí Jana Kavana, že umožnil vydělat soukromé firmě milióny na úkor státu. Komplex v Moskvě byl podle kritiků pronajat bez výběrového řízení a za nevýhodných podmínek. Zaznělo rovněž podezření z porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a ze spáchání trestného činu. Generální inspekce po provedeném šetření žádná obvinění nepotvrdila. Kavan podepsal příslušnou smlouvu na základě dobrozdání renomované české právní kanceláře a podkladů, které mu předložili jeho podřízení. Podle Jana Kavana bylo nutné komplex pronajmout proto, že nový zákon schválený loni v červnu Poslaneckou sněmovnou zakazuje jakoukoli formu podnikání státu v zahraničí, tedy i provozování Českého domu v Moskvě. Šéf diplomacie zároveň odmítá kritiku, že se nekonalo výběrové řízení.

"V souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Podle tohoto zákona nemusí být vypsáno výběrové řízení pro zakázky v zahraničí."

Český dům, který poskytuje hotelový a kancelářský servis českým firmám v Rusku, je podle smlouvy pronajat na pět let za fixní roční částku 28 miliónů korun. Ministr zahraničí soudí, že smluvní částka odpovídá klesajícímu trendu vývoje příjmů z Českého domu v posledních letech. Fixní suma znamená, že odvody do státního rozpočtu nebudou v příštích pěti letech kráceny, i když bude sestupný trend příjmů pokračovat.

"Státní rozpočet tedy touto smlouvou dnes ochuzen není. Otázka, zda by mohly být dosaženy vyšší zisky v příštím období, je čistě spekulativní."

"Na tu částku v té výši, která byla stanovena, existuje sice kvalifikovaný odhad, ale chybí ekonomický rozbor."

Kontrola generální inspekce ale zjistila řadu jiných nedostatků a sporných míst ve smlouvě s firmou Hotel Český dům. Sám ministr konstatoval, že kontrola prokázala špatnou práci některých úseků Ministerstva zahraničí i selhání jednotlivých úředníků v době, kdy se smlouva připravovala. O nápravě se bude s firmou jednat. Kavan přitom zdůraznil, že podle právních expertíz je tento postup lepší než vypovězení celé smlouvy.

"Pokud tato jednání nebudou úspěšná, budeme muset hledat jiná řešení."

Během kontroly nebylo potvrzeno podezření ze spáchání trestného činu. Vedení ministerstva se ale bude zabývat odpovědností jednotlivých pracovníků při přípravě podkladů i při jednání o smlouvě a z jejich pochybení vyvodí odpovědnost. Podle Jana Kavana to nebude jednoduché.

"Vyjádření osob ke zjištěním a jejich vlastní odpovědnost si velmi často protiřečí a v současné době generální inspekce toto klubko postupně rozmotává."

Ministr Kavan vyslovil zároveň přání, aby novináři se stejným zápalem, s jakým se mu před třemi měsíci snažili dokázat, že lže, sledovali i jiné kauzy, kde skutečně dochází k tunelování a miliardovým ztrátám.