Spor kolem hlasování o novele obchodního zákoníku

Hana Marvanová

Česká politická scéna je opět rozpolcená. Tentokrát je na vině hlasování o novele obchodním zákoníku. Tu sice sněmovna koncem října přijala, ovšem po dvou týdnech se poslanci rozhodli, že svoje hlasování revokují a přijali zákon znovu. Tentokrát v pozměněné podobě. Předkladatelé původní novely, poslanci Unie svobody, však tento postup označují za protiústavní a nedemokratický. Více Jaromír Marek.

Kamenem úrazu byl pozměňovací návrh unionistického poslance Ivana Pilipa, který byl původně přijat. Pilip navrhl vypustit paragraf, který při privatizaci rušil povinnost výkupu akcií od drobných akcionářů. Zájemci o privatizaci firem se státní účastí by museli za akcie zaplatit stejnou částku státu i menšinovým vlastníkům a podle navrhovatele by se tak odstranila diskriminace drobných akcionářů. Podle některých odborníků i poslanců ODS by to však mohlo snížit příjmy státu z privatizace, případně celou privatizaci zpozdit či zkomplikovat. Proto, spolu se sociálními demokraty, prosadili, že o novele zákona se hlasovalo podruhé a sporný paragraf v zákoně prosadili. Podle předsedy Sněmovny a ODS, Václava Klause není na tomto postupu nic špatného. Naopak nebylo prý jiné řešení, které by, podle něj, špatný zákon mohlo napravit.

"Potom bychom museli použít jiné instituty, což je např. mimořádná schůze a nové projednání nové novely toho či onoho zákona. V každém případě se použije jiné ustanovení jednacího řádu a pokud nebyl ukončen legislativní proces revokace, je zcela na místě. To mluvím o procedurální stránce problému, nikoli věcné stránce."

Proti tomuto postupu však protestuje Unie svobody a KDU-ČSL. Podle nich byli ze zákonodárného procesu de facto vyloučeni horní parlamentní komora a prezident. Jedině oni totiž mají právo zákony vracet. Předsedkyně Unie svobody Hana Marvanová k tomu pro Radio Praha řekla.

"Poslanci ODS a ČSSD, kteří to odhlasovali porušili nejen zákon o jednacím řádu sněmovny, ale i Ústavu ČR. Poté co bylo vydáno v Parlamentu rozhodnutí nemá nikdo právo je měnit po čtrnácti dnech. Pokud měli poslanci zato, že v novele jsou chyby, tak na ně měli upozornit Senát, jemu náleží opravovat chyby a vracet zákon do sněmovny. Případně toto právo náleží prezidentovi. Sněmovna si takto přisvojila jak práva Senátu, prezidenta, tak případně Ústavního soudu a jednala protiústavně."

Marvanová uvedla, že pokud Senát nedostane příležitost jednat o původně schválené novele, obrátí se Čtyřkoalice na Ústavní soud s kompetenční žalobou, tedy stížností, že byly porušeny pravomoce některého ze státních úřadů. V tomto případě by stížnost zřejmě paradoxně podával Senát vůči sněmovně. Zároveň senátoři Unie svobody hodlají prosadit, aby se Senát pozměněnou novelou vůbec nezabýval.