Státní rozpočet loni skončil schodkem 143 mld. Kč

Miroslav Kalousek, foto: ČTK

Český státní rozpočet skončil loni opět ve schodku 143 miliard korun. Naplánovaný rozpočet počítal s deficitem nižším o osm miliard - tedy se 135 miliardami korun. Důvodem vyššího schodku byly podle ministerstva financí potíže při čerpání z evropských fondů. Jak řekl ministr financí Miroslav Kalousek, bez těchto problémů by se schodek zastavil na zhruba 130 miliardách.

Miroslav Kalousek,  foto: ČTK
Ministr Kalousek také zmínil, o jaké konkrétní programy šlo.

"V případě České republiky se jedná o problémy operačního programu Doprava, kde ministerstvo dopravy samo přerušilo předkládání žádostí na základě vnitřního auditu na upozornění ministerstva financí. Týká se to operačních programů Životní prostředí a regionálního operačního programu Severozápad. To jsou dostatečně známé kauzy, kde běží i trestní vyšetřování. Poslední riziko se týká operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podle stínového ministra financí ze sociální demokracie Jana Mládka je ale problém špatného čerpání evropských dotací mnohem závažnější.

"Nejsou schopni čerpat peníze, které jsou k dispozici, odsune se to do příštího roku a velmi reálně hrozí, že příští rok ty peníze propadnou. Pan ministr má také relativně dobrý výsledek proto, že se nečerpalo z evropských peněz. A to je docela katastrofa, protože ekonomové, byť se o mnohé věci hádají, tak v tom je konsenzus. Použít evropské peníze v obtížných dobách je optimální, protože to by stimulovalo českou ekonomiku."

Nejdůležitější sledované kritérium státního rozpočtu je schodek. Ten loni činil 3,7 procenta hrubého domácího produktu. Je to méně než v roce 2010, kdy to bylo necelých pět procent. Už tehdy se ale podařilo - jak alespoň tvrdí vládní politici - stlačovat výdaje a šetřit. Mimo relativních úspěchů ale rozpočet zaznamenal i citelné ztráty. Loni se propadl třeba výběr českých daní, jak zdůraznil Miroslav Kalousek.

"Na straně daňových příjmů se jedná o propad 20,2 miliard korun. Daň z příjmů fyzických osob je nižší o 11 miliard, právnických osob o 2 miliardy, spotřební daň o dvě miliardy a daň z přidané hodnoty o 3 miliardy nižší, než bylo rozpočtováno. K propadu došlo zejména v druhé polovině roku vlivem silného ochlazování ekonomiky. Není to pouze na straně daní přímých, je to i na straně daní nepřímých."

Podle náměstka ministra financí Jana Gregora se ale tato národní část rozpočtu vyvíjela lépe, než se očekávalo. Výpadky v daňových příjmech byly kompenzovány úsporami z úroků ze státního dluhu. Schodek rozpočtu prohloubily ale i další mimořádné věci.

"Bylo to navýšení odvodu do rozpočtu Evropské unie, neboť během roku došlo k přepočtu HDP. V rozporu s mediálními zprávami jako země bohatneme, tak nám byl vypočten vyšší odvod o pět miliard, kterému jsme museli dostát. Další mimořádný negativní vliv byl důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, kdy bylo zrušeno úsporné opatření týkající se 50 procent příspěvku na stavební spoření."

Tomáš Vlk
Český státní rozpočet komentoval pro Český rozhlas analytik Patria finance Tomáš Vlk. Řekl, že bez mimořádných plateb by byl rozpočet úspěšný.

"Pokud od těchto plateb odhlédneme, tak výsledek dosáhl lepších čísel, než byl plán. To je určitě dobrá zpráva. Z pohledu investorů na českou ekonomiku je výsledek hospodaření státu relativně příznivý, neboť se daří postupně snižovat deficity státního rozpočtu."

Jak řekl ministr Miroslav Kalousek, současné propočty nejsou zcela definitivní, jde o aktualizovaný odhad. Blíží se ale silně skutečnosti a v žádném případě rozpočet nedopadne hůř, než jsou aktualizovaná čísla, prohlásil ministr financí.