Stavovské zůstává činohře, ujistil Besser

Stavovské divadlo

Dotknou se problémy českého rozpočtu také pražského Národního divadla? V souvislosti s úvahami o budoucnosti Státní opery Praha se na veřejnost se dostaly informace o tom, že ministerstvo kultury chystá reorganizaci a možná i slučování operních souborů. Činohra Národního divadla proti tomu veřejně protestuje. Obavy ale ministr kultury tlumí: v žádném případě nepůjde reorganizaci, na kterou by Národní divadlo nemělo vliv...

Stavovské divadlo
Předně, změny v organizaci obou předních pražských scén a jejich datum bude dáno tím, jak dlouho potrvá rekonstrukce budovy Státní opery Praha. Ta právě začala. Historická budova, která až do května 1945 sloužila Pražskému německému divadlu, je dnes v havarijním stavu. Z prvních informací vyplývá, že dokonce neexistuje ani technická dokumentace budovy. Náměstek ministra kultury Radek Zdráhal k tomu říká:

"V současné chvíli probíhá odborné technické posouzení stavu budovy. Co je nová informace, bude muset dojít vůbec k zaměření budovy, protože ta stavba nemá dokumentaci, od níž by se mohla odvíjet projektová dokumentace jako taková. To je tedy moho kroků, které v řádech týdnů napoví, jakým směrem se bude rekonstrukce ubírat."

Národní divadlo,  foto: CzechTourism
Ministerstvo přitom podle svého náměstka Radka Zdráhala vidí v české metropoli prostor pouze pro jeden operní a baletní soubor. Budova Státní opery Praha je prý k tomuto účelu jednoznačně předurčena.

Ovšem momentálně má svůj baletní a operní soubor nejen Státní opera, ale i Národní divadlo. Pokud by se scény sloučily, čekaly by zřejmě stovky umělců nové konkurzy. Vizi představilo ministerstvo v materiál s názvem Koncepční model operního divadla v Praze, který zveřejnilo na svých internetových stránkách.

Členové souboru činohry ve svém pondělním prohlášení vyjádřili obavy z přetvoření Stavovského divadla ve výhradně mozartovskou scénu a z plánu ministerstva kultury spojit operu Státní opery Praha a Národního divadla. Šéf činohry, režisér Michal Dočekal uvedl:

"Reforma podle plánů, které byly zveřejněny v médiích, počítá s tím, že činohra odejde úplně ze Stavovského divadla. A v tom případě se mě to zásadně týká. A nejenom mě, týká se to Národního divadla a celého českého divadla. A v tom případě samozřejmě do toho mluvit chci a jsem přesvědčen, že je to nutné."

Co má proti tomu, aby Stavovské pro příště patřilo pouze mozartovskému repertoáru?

"To je zásadní zásah do strukturuy Národního divadla. A je to problematické proto, že to nebylo diskutováno, ten plán vznikl kabinetně. A druhá věc, porušuje to tradici české činohry, tradici, která je tu skoro 25 let."

Jiří Besser
Objevily se i obavy z privatizace některého z uvedených divadel. Ministr kultury Jiří Besser ovšem prohlašuje:

"Ministerstvo ve své nové koncepci, kterou chce nastolit nové vztahy mezi Státní operou Praha a Národním divadlem Praha - dvěma svými příspěvkovými organizacemi, v žádném případě neuvažuje o tom, že by jednu z těchto scén privatizovalo nebo jakkoli převedlo na Hlavní město Prahu. To jsou zásadní premisy, které by si měl každý uvědomit."

Na setkání se členy první české scény dále uvedl, že činohra ze Stavovského divadla nezmizí a zůstane součástí Národního divadla. Ředitel scény Ondřej Černý schůzku hodnotí pozitivně:

"Pan ministr jednoznačně vyvrátil všechny spekulace, které se objevily v médiích, protože řekl: Stavovské divadlo zůstává a do budoucna zůstane součástí Národního divadla. Za druhé, činohra Národního divadla bude i nadále působit ve Stavovském divadle. A třetí podstatná věc je, že pan ministr si uvědomuje, že jakékoliv reformy a změny se nemohou dělat bez Národního divadla a bez spolupráce s jeho vedením."

Podle náměstka ministra Radka Zdráhala stojí dnes před problémy s finanční náročností opery všechny operní domy v Evropě. České ministerstvo hledá řešení společně s odborníky, mezi kterými je například teatrolog Josef Herman, který již před časem vytvořil k tomuto problému studii. Ta mimo jiné konstatuje, že odborníci nevidí žádné řešení, které by přineslo okamžitou citelnou úsporu prostředků zřizovatele, aniž by došlo k zásadní redukci až devastaci operního a baletního provozu v Praze.