Stojí za násilím karikatury Mohameda?

Foto: ČTK

Karikatury Mohameda, mimo jiné v turbanu, který je časovanou bombou, otištěné v dánských a poté i v některých dalších evropských novinách, vyvolaly vlnu nevole v islámských zemích. Mnohatisícové protesty muslimů přerůstají v násilnosti, které si už vedle zapalování zastupitelských úřadů některých evropských zemí vyžádaly i lidské oběti. Česká republika hned v pondělí posílila bezpečnostní opatření svého zastupitelského úřadu v Palestině. Komentátorky Lidových novin Petrušky Šustrové jsem se zeptal, zda jsou podle ní tyto násilnosti adekvátní reakcí na otištění obrázků, které podle muslimů hanobí Proroka?

Foto: ČTK
"Já začnu od těch karikatur. Myslím, že posmívat se cizí víře a jejímu zakladateli není vhodné. Myslím si to, protože jsem věřící a celkem chápu, že takové posměšky mohou podráždit. Na druhé straně ta reakce, která se objevila na Blízkém východě je naprosto neadekvátní a naprosto nepřípustná. Já si ale myslím, že to vlastně není reakce na zmíněné karikatury, ty jsou jenom záminka. Je to zřejmě výbuch takové celkové nevole, celkového pocitu křivdy a zneuznání, který je zcela nepochybně v tom arabském a blízkovýchodním světě živen lidmi, kteří na tom mají velký zájem. Víme přece, že takové násilnosti rozpoutat za napjaté situace skutečně není problém. Ten dánský list, který karikatury vydal, má asi pětitisícový náklad, tak že to je zcela zanedbatelná záležitost a každý rozumný člověk by ji pochopitelně přešel. I když to pokládám za nevhodné. Myslím ale, že jsme svědky nějakého propagandistického triku, který zatím neumíme odhalit, nebo se možná o jeho odhalení ani nezajímáme, a že to, co se stalo a děje, naznačuje opravdu nepříjemné věci příští."

V našem civilizačním prostoru je svoboda všeho druhu, tedy i svoboda slova a projevu, jednou z nejvyšších hodnot. Jak ji však skloubit se svobodou vyznání v případě, že žebříček hodnot toho vyznání, v tomto případě islámu v praxi, je odlišný?

Foto: ČTK
"Především by naší civilizační hodnotou měla být vzájemná slušnost, a urážet něčí víru je prostě neslušné bez ohledu na svobodu slova, vyznání a čehokoliv. Prorok Mohamed zajisté neměl turban jako časovanou bombu, zajisté to nebyl hlasatel násilí, ale naopak zakladatel a tvůrce civilizace, která na Blízkém východě, v severní Africe, ve Španělsku byla neobyčejně vyspělá v době, kdy tady se motali železní rytíři na koních. Je to tedy opravdu nemístné. Na druhé straně chápu, že z takového krátkozrakého pohledu, když vidíme sebevražedné teroristy a podobné věci, si to lidé mohou spojovat s islámem, ale to je velmi krátké spojení. V každém náboženství se mohou vyskytnout násilné momenty, a islám jako víra sekularizovaných zemí, třeba v Ázerbajdžánu nebo u krymských Tatarů, kde jsem to viděla, je víra naprosto bez nějaké pachuti násilí a terorismu."

Naše ministerstvo zahraničí odsoudilo projevy násilí a rozdmýchávání nenávisti pod záminkou obrany náboženství. Zároveň vyzvalo ke zdrženlivosti a dialogu. Myslíte si, že by taková výzva mohla v případě hluboce uražených a nyní rozvášněných muslimů padnout na úrodnou půdu?

Foto: ČTK
"Obávám se, že nikoliv. Prostě proto, že si myslím, že opravdu ty karikatury jsou jenom záminka. Myslím si, že opravdu těm desítkám tisíc lidí je spíše 'ukradený' nějaký dánský časopis, že jim jde o jakýsi princip, že jim jde o vyjádření nevole zejména vůči Evropě, ale pochopitelně i Spojeným státům."

Čeští muslimové také považují otištění karikatur proroka Mohameda v dánském tisku za projev nenávisti a islámofobie. Přesto ale zachovali chladnou hlavu a vyzvali všechny "rozumné, moudré a spravedlivé osoby z politické, náboženské a kulturní sféry", aby se proti těmto projevům postavily a naopak podpořily porozumění a dialog. Je to projev toho, že jsou méně oddanými muslimy než jejich souvěrci v islámských zemích? Nebo je to vliv jiného prostředí, v němž žijí?

"Já myslím, že to je vliv toho, že je tady nikdo nerozeštvává a nepodsouvá jim, že karikatury opravdu byly výrazem nenávisti, pohrdání a něčeho podobného. A myslím si, že čeští muslimové pojímají svou víru skutečně jako víru a nikoliv jako záminku k výbuchům násilí," zdůraznila komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová.