Stop Temelín kritizuje českou zprávu o elektrárně

Dolnorakouská iniciativa Stop Temelín kritizuje českou zprávu komise pro posouzení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Ve vydaném prohlášení iniciativa uvádí, že zpráva se čte "jako sbírka vtipů" a že do ní nebyly zahrnuty námitky rakouské strany. Je to urážka rakouské vlády, a proto žádáme, aby proces z Melku byl zastaven, praví se v prohlášení. Iniciativa se rovněž obrací na Rakušany s výzvou, aby svými podpisy podpořili akci, jež by zabránila spuštění Temelína.