Studenti z Prahy zahájili unikátní výzkum v krajanských komunitách ve východní Evropě

r_2100x1400_radio_praha.png

Právě v těchto dnech se vydávají téměř čtyři desítky studentů z České zemědělské univerzity v Praze za našimi krajany v zemích východní Evropy. Během letních prázdnin u nich chtějí provést zatím ojedinělý průzkum jejich životních podmínek i vztahu k českým kořenům. Pavel Borecký se například chystá za Čechy do Srbska. Milena Štráfeldová se ho zeptala, co vlastně studenty k tomuto zajímavému projektu přivedlo:

"Toto téma nám bylo předloženo naším pedagogem, který nás učí na oboru Hospodářská kulturní studia. Pan doktor Kokaisl nám o tomto projektu referoval někdy v lednu nebo v únoru a několik studentů se pro tuto věc nadchlo. Další se přidali a v současné době je nás okolo třiceti sedmi."

Do kterých zemí se chcete vydat?

"Rádi bychom navštívili Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Polsko, Ukrajinu a Moldávii. Doufám, že jsem na žádné nezapomněl." /Pozn. red.: projekt počítá i s výzkumem mezi krajany v Chorvatsku./

Jakým způsobem tam chcete svůj výzkum provádět a jaké budou výsledky výzkumu? Co od něj čekáte?

"Prvotnost nebo základní myšlenka tohoto výzkumu je nahlédnout do krajanských komunit v několika státech v jednom konkrétním období. Ještě vlastně nevznikla žádná publikace nebo studie o krajanech na všech místech ve východní Evropě v jednom konkrétním časovém úseku. Myslíme si, že v tom je právě prvenství našeho projektu. Výsledkem tohoto našeho krátkodobého zkoumání by měl být náhled na situaci v těch vesnicích. Do každé vesnice jedou minimálně dva studenti, kteří se budou vzájemně kontrolovat a spolupracovat spolu. Rozdělení těch třiceti sedmi účastníků je takové, aby pokrylo všechny státy tak, jak si zaslouží. To znamená, že třeba na Ukrajinu, kde existuje více ohnisek české krajanské aktivity, pojede několik skupin, které se zaměří na určité oblasti."

Zatím jsme mluvili o tom, jak se při tom výzkumu rozdělíte. Co ale chcete při něm sledovat?

"Máme stanoveny určité okruhy, určité otázky, jako je například současné věkové složení v krajanských vesnicích, jejich vztah k etnicitě, k českému původu. Které prvky jsou pro ně stmelující, jestli to je náboženství nebo příslušnost k českému národu. Otázky o dostupnosti lékařské péče, studia a vzdělání pro krajany."

A teď k výstupům. Jak chcete ten svůj projekt završit?

"Hlavním výsledkem naší práce by měla být publikace o krajanech, která se bude jmenovat Krajané - po stopách Čechů ve východní Evropě. Ta publikace bude doplněna fotografiemi. Potom to jsou vedlejší výstupy, hlavně výstava fotografií na České zemědělské univerzitě. O tuto výstavu už projevila zájem i Městská knihovna v Praze. Další věcí by měl být filmový dokument, který budu zpracovávat já. Samotný výzkum využiji k tomu, že budu hledat motivy, postavy nebo příběhy a zajímavé látky, o kterých je škoda nepromluvit."