Sucho může být horší než loni, stát plánuje investice za desítky miliard

Ilustrační foto: Marufish, Flickr, CC BY-SA 2.0

Na většině území České republiky stále převládá výrazné až extrémní sucho. Srážky z minulých dnů pomohly podle odborníků jen povrchové vrstvě půdy, ve větších hloubkách zůstává situace silně nepříznivá. Meteorologové dokonce varují, že Česko může letos zasáhnout ještě větší sucho než loni. Situací se zabývala Národní koalice pro boj se suchem.

Ilustrační foto: Marufish,  Flickr,  CC BY-SA 2.0
"Podle vyjádření ČHMÚ je dnes situace podstatně horší než v minulém roce a prognóza není moc příznivá. Pro naši vládu voda a strategie řešení problému s vodou je to nejdůležitější, co máme na stole. Protože bez vody zkrátka není život," prohlásil po jednání premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Vláda podle něj plánuje v příštích deseti letech investovat do boje se suchem až 30 miliard korun. Mezi projekty patří například propojování vodních soustav nebo prohlubování vrtů a studen.

"Celkově na to počítáme v příštích 10 letech s 24 miliardami korun, na obnovu vodovodů počítáme se 6 miliardami. To jsou všechno věci, které jsou zahrnuté v Národním investičním plánu, který stále řešíme a vylepšujeme,“ doplnil Babiš.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO bude možné další peníze čerpat z evropských fondů, dohromady se tak podle něj v Česku v následujícím desetiletí investuje do projektů spojených s vodou až 50 miliard korun. Mimo jiné se za ně budou stavět a rozšiřovat vodovody.

"Máme momentálně otevřené výzvy z operačního programu za zhruba 3 miliardy korun na stovky opatření v rámci boje proti suchu. Kromě toho máme miliardu korun z národních zdrojů na vytvoření nových vrtů, nových studní. Současně už letos v červnu otevřeme pro města a obce další dotační program na propojení vodovodů za půl miliardy korun, financovaný z prostředků našeho Státního fondu životního prostředí, které jsou klíčové pro dlouhodobé zajištění dostatku pitné vody v obcích," vyjmenoval některé projekty Brabec.

Připomněl, že s připraveností na sucho pomáhá obcím i domácnostem také program Dešťovka, který pro obce stále nabízí až 700 milionů korun a pro domácnosti je k dispozici ještě více než 100 milionů korun.

Česko zvládne ještě několik suchých let

Ilustrační foto: Štěpánka Budková
Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD po jednání řekl, že pro letošní rok je podstatná také aktuální naplněnost vodních nádrží, která je díky poměrně dobré zimě dostatečná a dostačující.

"Prakticky všechny významné přehradní nádrže mají v současnosti zásobní prostor naplněný a díky tomu zvládneme v případě pokračujícího sucha překlenout jeden ale ve většině případů i několik suchých let. Samozřejmě se to týká přehrad, na které jsou navázány vodovody."

Toman připomněl, že také ministerstvo zemědělství připravilo další opatření na boj proti suchu a nedostatku vody. Zmínil především pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka), která je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě.

"Toto opatření spočívá ve výrazném omezení používání přípravků na ochranu rostlin, které jde ještě nad rámce stávajících opatření a jeho cílem je zlepšení kvality vody," vysvětlil.

Zlepšit stav půdy podle něj také pomůže nový dotační titul pro pěstitele cukrové řepy, na který ještě letos MZe uvolní 200 milionů korun.

"Program bude zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradí plošný chemický postřik např. plečkováním nebo okopáváním. Rozrušování půdy nejen pomáhá bránit erozi, ale také zlepšuje zasakování vody a její udržení v půdě."

Stav zemědělského sucha v půdě do jednoho metru se za poslední týden díky dešti zmírnil a pomohl vegetaci, která začínala trpět nedostatkem vody. I přesto vypadá mapa Česka stále nepříznivě. Extrémním suchem, tedy nejhorším stupněm, trpí jen tři procenta území. Na stejné ploše je druhý nejhorší stupeň, tedy výjimečné sucho. Stále jde o střední Moravu, část Moravskoslezského kraje a v menší míře již některé oblasti středních Čech a Poohří. Předpovědní modely dávají v dalších dnech šanci na mírné zlepšení.