Svatý Jan pod Skalou: Poutní místo opředené legendami

Svatý Jan pod Skalou s kostelem a jeskyní sv. Ivana

Asi dvacet kilometrů jihozápadně od Prahy, v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras, se nachází unikátní místo opředené legendami - obec Svatý Jan pod Skalou. Barokní klášter přilepený na skále, s kostelem a poustevníkovou jeskyní a léčivým pramenem láká davy poutníků i turistů. Genius loci tohoto místa inspirovalo dokonce k vytvoření nejstarší značené turistické cesty v Čechách.

Zatímco klášter je pro veřejnost nepřístupný, kostel Narození sv. Jana Křtitele bývá otevřený i pro turisty. Najdou v něm hrob poustevníka Ivana, který se podle legendy na konci 9. století usadil v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou. Byl to syn slovanského knížete Gostimila. Vzdal se ale světského života a desítky let žil v travertinových jeskyních.

Svatý Jan pod Skalou - Ivanova jeskyně | Foto: Jaroslav Smrž,  Radio Prague International

Legenda, kterou na svých webových stránkách obec Svatý Jan pod Skálou připomíná, že bůh Ivanovi seslal laň, aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho dokonce pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu pod svatojánskou skálou zjevil svatý Jan Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně vypudil a žil v ní dál.

Dokonce se tam podle legendy potkal i s knížetem Bořivojem. Stalo se to tak, že Bořivoj při štvanici na medvěda postřelil Ivanovu laň. Poraněná laň pak dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Jak poustevník vypadal, nevíme. Můžeme to jenom tušit podle legendy, která líčí jejich setkání.

„Vyšel z té jeskyně muž a všichni se ho lekli. Byl hřmotné veliké postavy a podle legendy mu Bořivoj říkal: "Jsi-li zvíře nebo boží tvor, tak vylez ven". I ti psi se báli jít k jeskyni, takže vypadal dost zpustle," popisuje Jiří Ševčík, předseda Svatojánské společnosti, která se věnuje obnově svatojánských památek.

Setkání poustevníka Ivana s Janem Křtitelem | Foto: Česká televize

Bořivoj Ivanovi splnil poslední přání a po jeho smrti nechal na místě vybudovat kapličku jako památku na svatého Jana Křtitele. Postupně zde vyrostl klášter obývaný benediktinskými mnichy a také skalní kostel.

„Je to krasový útvar, který vznikl v travertinovém masivu a postupně byl mnichy zdejšího kláštera dotesán do podoby skalního kostela. A je tady mnoho stop, které odkazují na pobyt prvního českého poustevníka svatého Ivana,“ přibližuje Ševčík.V kostele je vchod do poustevníkovy jeskyně se symbolickým Ivanovým hrobem.

Studánka poustevníka Ivana | Foto: Markéta Vejvodová,  Český rozhlas

„Na tom místě byly poprvé nalezeny jeho ostatky. Je tam vzácná socha, která byla v minulých letech zrestaurovaná. Je to socha ležícího poustevníka,“ dodal Ševčík.

Na stěnách jeskyně jsou i další náhrobní kameny. Jsou tam pohřbeni mniši a významné osobnosti zdejšího kraje. Pod oknem jeskyně je pak vyveden silný pramen léčivé vody.

Poutníci i panovníci

Na místo už od 15. století přicházeli poutníci, ale i panovníci. Například císař Matyáš v roce 1613 nebo císař Leopold I. v roce 1657. Ten tam osobně položil základní kámen ke stavbě nového kostela. Místo navštívila i řada českých osobností. Byla mezi nimi třeba Božena Němcová, bratři Mánesové, Karel Hynek Mácha či bratři Čapkové. A romantická vesnice obklopená lesy a skalami je oblíbená dodnes.

„Místo je to významné jak historicky, tak architektonicky. My se tady snažíme od roku 1991, kdy byla založena Svatojánská společnost, zvelebovat zdejší památky. První na řadě byl kostel a později pozůstatek kláštera,“ připomněl Ševčík.

Vstup do jeskyně poustevníka Ivana | Foto: Markéta Vejvodová,  Český rozhlas

Památky se totiž po roce 1989 nacházely v žalostném stavu. „Po únoru 1948 zde byl tábor nucených prací. Sem také Hrabal zakomponoval jednu z povídek Obsluhoval jsem anglického krále. Tak to se váže k tomu svatojánskému táboru nucených prací. Byl zde do roku 1951 a potom tu zřídili věznici. To bylo nejsmutnější období zdejší obce. Tady bylo zakázáno zastavit autem, zakázáno fotografovat, zakázáno shromažďovat se, takže to bylo velice špatné," vzpomíná Ševčík.

Klášter byl během komunistické totality také policejní školou pro výchovu nových příslušníků STB i státním archivem.  V roce 1994 byl navrácen církvi a Svatojánskou kolej teď obývají budoucí učitelé z Vyšší odborné školy pedagogické. Navazuje tak na tradici učitelského ústavu, ve kterém v letech 1915 – 1942 vystudovalo přes tisíc českých učitelů.

V roce 2018 byl poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele a jeskyní sv. Ivana prohlášen národní kulturní památkou.

10
49.969557600000
14.129856000000
default
49.969557600000
14.129856000000