Systém u konce s dechem

Naznačit nejstarším lidem ve firmě, která propouští, že by se mohli takříkajíc obětovat a odejít do předčasného důchodu, už bude brzy zřejmě těžší než dnes. Poslanci totiž minulý pátek rozhodli, že od července přijdou lidé odcházející dříve do penze o více peněz. Jak ale uvádí Zdeněk Vališ, politici i odborníci vědí, že současný krok je jen kosmetickou úpravou, protože bez zásadní důchodové reformy celý systém zkolabuje.

Životní úroveň českých důchodců klesá, jinými slovy prohlubuje se rozdíl mezi výší důchodů a výší průměrné hrubé mzdy. Brzy by se tato relace mohla dostat pod hranici 40 procent. A tím by Česko porušilo úmluvu Mezinárodní organizace práce, která je rovněž jednou z podmínek vstupu země do Evropské unie. Nůžky se otevírají, přestože výdaje státu na důchody neustále rostou a s nimi roste i deficit důchodového účtu. Třeba loni se na důchodech vyplatilo o dvacet miliard korun víc, než se vybralo na odvodech z příjmů. Důchodců zkrátka valem přibývá, peněz na důchody nikoli.

Demografická situace je hrozivá. Na jednoho důchodce připadá stále méně lidí v produktivním věku. A předčasné odchody do důchodu tento stav ještě zhoršují. Jen za poslední tři roky roky vzrostl počet takových seniorů desetkrát. Jistě, mnozí lidé odcházejí do důchodu prostě proto, že nemohou sehnat práci, nikoli proto, že by už pracovat nechtěli nebo nemohli. Přitvrzení podmínek pro předčasný odchod na penzi má zvýšit tlak na lidi, aby se při ztrátě zaměstnání více snažili práci hledat. Dosud na předčasném důchodu příliš netratili. Od července ale může jít u člověka s průměrnou mzdou 12 tisíc korun téměř o tisíc korun, o něž bude jeho důchod nižší než řádná penze, a to po celý zbytek života. Nový zákon je navíc postaven tak, že starší lidi bude motivovat spíše k přesluhování. Takže člověku se zmíněnou průměrnou mzdou se při přesluhování o tři roky zvedne penze asi o 1500 korun.

Sociálnědemokratický kabinet prostě musel při předkládání návrhu do sněmovny kousnout do dalšího kyselého jablka a zapomenout na další z hitů předvolebního stranického programu. Za možnost předčasného odchodu do důchodu se kdysi sociální demokraté bili jako lvi a přisuzovali mu div že ne zázračnou moc při snižování nezaměstnanosti. Ukázalo se však, že tato přímá úměra v praxi nefunguje. Ostatně v západní Evropě na to přišli už dávno. Jediným výsledkem je pouze prodražení penzijního systému. Nyní už sociální demokraté tvrdí, že problémy s nezaměstnaností jsou z jiného soudku, čili že je není možné řešit na úkor penzijního systému. Jak připomněl místopředseda vlády Vladimír Špidla, autor návrhu na zpřísnění předčasných odchodů, od toho jsou tady například různé sociální programy.

Ekonomové změnu postoje levicové vlády vesměs vítají. Zároveň však konstatují, že ani současná vláda se zatím neodhodlala předložit koncepci hluboké penzijní reformy. Pokračuje pouze tam, kde skončily poslední pravicové vlády. To jest, stejně jako ony nedělá prakticky nic systémového proti rostoucím penzijním dluhům, ani proti neúnosnému zatížení rozpočtu sociálními výdaji. Často se připomíná, že hranice pro odchod do důchodu je v Česku oproti většině západoevropských zemí příliš nízká. Především ale politici pravého středu a mnozí odborníci zdůrazňují nutnost zavést povinné individuální pojištění na komerčním základě u penzijních fondů. Argument proti zní: V Česku přece všichni platí sociální pojištění, proč tedy nutit lidi k dalšímu povinnému spoření. Základní problém je ovšem v tom, že pokud se v dohledné době nic nezmění, celý dosavadní penzijní systém postavený jen na solidárním průběžném financování důchodů se podle většiny ekonomů do deseti až patnácti let zhroutí.