Temelín

Temelín

MZV ČR k otevřenému dopisu rakouských odpůrců JET; dopad spuštění Temelína na zaměstnanost.

Přibližně dvě desítky lidí protestovaly v úterý před českým velvyslanectvím ve Vídni proti spuštění jaderné elektrárny Temelín. Představitelům zastupitelství předali otevřený dopis adresovaný české vládě a parlamentu. Požadují v něm odsunout spuštění prvního reaktoru Temelína až po uskutečnění zkoušky vlivu na životní prostředí pod mezinárodním dohledem. V prohlášení dále uvádějí, že rakouské obyvatelstvo se cítí poškozeno dosavadním postupem české strany, a proto se v pátek uskuteční blokáda všech rakousko-českých hraničních přechodů. Znepokojení kvůli blokádám hraničních přechodů v úterý tlumočilo rakouskému velvyslanectví české ministerstvo zahraničí. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí Irena Krasnická... O dopadech spuštění Temelína na zaměstnanost, zejména v hnědouhelných dolech, jednala v úterý Rada hospodářské a sociální dohody. Odhady počtu pracovníků, které budou muset opustit zaměstnání, se pohybují od tří do patnácti tisíc osob. Nejde totiž jenom o těžbu uhlí, která se postupně utlumuje. Pokles zaměstnanosti má také doprovodné dopady. Například u subdodavatelů nebo i u obchodníků a řemeslníků, protože kupní síla horníků a dalších profesí se sníží. Jen v okrese Most by mohla nezaměstanost stoupnout podle optimistických odhadů ministerstva průmyslu na více než 33 procent a brzy by ho následovalo i Karvinsko. Účastníci tripartity se shodli na vytvoření doprovodného sociálního programu. Ten by mělo ministerstvo průmyslu předložit do konce října ke schválení vládě.