Temelín byl spuštěn

spuštění JETE

Obsluha prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín v neděli ráno v 7:50 opět nastartovala reaktor. Tento krok vyvolal řadu nespokojených hlasů z rakouské strany. Představitelé rakouských politických stran a ekologických organizací se shodují i v tom, že s ohledem na "celoevropskou problematičnost" elektrárny by České republice za její odstavení měla zaplatit Evropská unie. Více Vilém Faltýnek.

Reaktor 1. bloku jaderné elektrárny Temelín byl v neděli spuštěn po více než tříměsíční odstávce. V elektrárně se v současnosti provádí fyzikální testy a postupně bude výkon reaktoru zvýšen až na 55 procent nominální hodnoty, což je maximální povolená hranice v této podetapě energetického spouštění. Do konce roku budou následovat ještě tři fáze: při výkonu reaktoru do 75, 90 a 100 procent. Kdy bude tedy blok uveden do zkušebního provozu? To je otázka pro šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou.

"Z našeho pohledu je časový odhad měsíce, nic lepšího z nás ale nedostanete, protože nás ty harmonogramy zajímají až v druhém pořadí. To co nás zajímá, jsou požadavky na bezpečnost a jejich naplnění. takže měsíce určitě, ale nic přesnějšího nedokážu říct."

"Zatím je všechno v pořádku," dodala Drábová. Očekávané testy budou tzv. dynamické, takže při nich dojde k vypínání zařízení a bude se studovat, jak se blok chová například při nějakém nenadálém výpadku. Pokud nebudou regulace dokonale naladěny, může podle Drábové dojít opět k rychlému odstavení reaktoru.

Rakouští představitelé se ihned proti spouštění Temelína ostře ohradili. Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer označil opětnovné uvedení elektrárny do zkušebního provozu za provokaci a předpověděl, že brzo očekává další poruchu. Problémy s turbínou podle něj nebyly vyřešeny. V souvislosti s kombinací západních a východních technologií, které byly v Temelíně použity, poznamenal hornorakouský pověřenec pro otázky jaderných zařízení Radko Pavlovec:

"Na celém světě nenajdeme ani jedinou elektrárnu, která by testovala prototyp turbíny prototypem jaderné elektrárny. To je věc, která je nepředstavitelná, a myslím i z hlediska jaderného dozoru, je to prostě věc, kterou by nezávislý jaderný dozor nikdy v žádné zemi nesměl dopustit."

Podle Pavla Pittermana ovšem v žádné ze zpráv, které se bezpečností Temelína zabývaly, včetně dokumentů z Melku, nejsou formulována závazná řešení.

"Z naší interpretace naopak vyplývá, že tyto instituce všecky vcelku potvrdily, že jaderná bezpečnost jaderné elektrárny Temelín je zajišťována na velmi slušné úrovni a že zůstávají určité okruhy otázek, které mají řešení do budoucna. A to neznamená v žádném případě, že by Temelín nemohl být v této chvíli zkoušen, spouštěn a že by nemohl být připravován ke zkušebnímu provozu."

Ještě dodejme, že důvodem tříměsíční odstávky reaktoru byly opravy rotoru turbíny a úpravy dalších zařízení. Náklady oprav a úprav dosáhly 40 miliónů korun a měly by omezit nežádoucí vibrace turbíny, regulačních ventilů a potrubí páry.