Testuje se temelínská turbína

JETE

Obsluha prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín přifázovala ve středu v 19:29 turbínu do rozvodné sítě. Osobně na to dohlížel i ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Ve čtvrtek půl hodiny po půlnoci stabilizovala obsluha výkon generátoru na 350 MW. Připravil Vilém Faltýnek.

Výkon reaktoru byl v té chvíli 46 procent. Při těchto parametrech a při zapojení bloku do rozvodné sítě pokračují testy. Mluvčí elektrárny Václav Brom uvedl, co zjistily první testy:

"Po první jízdě se dělala obhlídka stoje. Když skončila zkouška, zjistily se drobné nedostatky, včetně úkapů na regulačních olejích. To se okamžitě odstranilo a pokračovalo se ve zkouškch dál."

Výsledky měření ukázaly také potřebu dalšího vyvážení třetího nízkotlakého dílu turbíny. Podle pověřence hornorakouské vlády Radko Pavlovce a ekologických aktivistů byly při testech opět zjištěny silné vibrace turbíny. Brom také připustil, že kromě potřeby postupného vyvážení rotorové soustavy, které je již provedeno, byly na turbosoustrojí po skončení zkoušky zjištěny některé drobné netěsnosti. Podle Lidových novin dosáhl únik oleje z potrubí několika litrů.

"Je to tak. Není to problém."

Drobné závady byly podle Broma okamžitě odstraněny a nemají vliv na chod soustrojí v dalším průběhu testů. Brom přitom popřel tvrzení Radko Pavlovce, který s odvoláním na "důvěrné zprávy zaměstnanců elektrárny" uvedl, že ve středečních časných ranních hodinách došlo v Temelíně při pokusu o zapojení turbíny k jejím opětným silným vibracím, jež vedly k odtržení přívodu oleje a vynutily si návrat reaktoru na minimální výkon. Brom zdůrazňuje, že v dané chvíli turbína pracuje normálně.

Turbína při současném zatížení nevykazuje žádné odchylky od povolených provozních parametrů, všechny systémy prvního reaktorového bloku pracují podle předpokladu a bez problémů."

Občanské sdružení Jihočeské matky se ohrazuje ústy Dany Kuchtové proti urychlenému a neohlášenému přifázování turbíny.

"My se domníváme, že se v poslední době v médiích objevily zprávy, že se na přifázování turbíny nebude spěchat a že prioritou je důkladné provedení zkoušek. A v protikladu k těmto prohlášením stojí potom podle našeho názoru potom v podstatě tajné, uspěchané přifázování turbiny již po necelých dvou dnech od zahájení štěpné reakce. A navíc v nočních hodinách."

Mluvčí Brom na to reagoval:

"Postup spouštění Temelína se neřídí tužbami Jihočeských matek, ale denním plánem, který je upřesňován, postupem, tak jak jednotlivé činnosti jdou za sebou."

Momentálně při výkonu reaktoru 46 procent stále pokračují plánované testy a měření. Elektrárna sice už dodává elektřinu do sítě, činnost zaměstnanců je však podle Broma soustředěna především na zkoušky. Dodal, že výkon a průběh zkoušek se řídí potřebou turbíny a zaměstnanci potřebují především klid na tuto práci.