Tisíce lidí podepsaly petici za zachování kamzíka v Jeseníkách

Kamzík

Kamzíci v Jeseníkách by mohli být ohroženi, právě na to se snaží upozornit petice, kterou podepsalo okolo 25 tisíc lidí. V úterý ji převzali poslanci a senátoři. Jak to s budoucnosti kamzičí populace v Jeseníkách vypadá?

Foto: Andreas Tille,  Creative Commons 3.0
Kamzíci horští žijí v Jeseníkách už téměř sto let, nejsou ale původním druhem. Byli dovezeni z oblasti Alp a postupně se jim v novém domově začalo dařit. V současné době žije v Jeseníkách zhruba 150 kusů kamzíků, což je únosný stav. Zoolog CHKO Jeseníky Dušan Duhonský uvedl, že v současné době kamzíci nejsou problém.

"Pokud by došlo k nějakému podstatnému navýšení stavu, tak by se mohlo stát, že v těch nejcennějších lokalitách jako je Velká kotlina apod., kde se vyskytují endemické druhy rostlin, které rostou třeba jenom tady v Jeseníkách a už nikde jinde na světě, tak může docházet k ochuzení nebo poškození lokalit. Může k tomu docházet nejen tím okusem, ale i třeba obohacováním toho prostředí trusem, pokud se tato zvířata sdružují někde v hloučcích, ale v současné době opravdu Správa CHKO kamzíky neřeší."

Jak tedy autoři petice přišli na to, že by kamzíkům v Jeseníkách mohlo hrozit vyhubení? To vysvětluje Zdeněk Pavlíček ze sdružení Jesenický kamzík.

"Tato informace vychází z toho, že jsme zjistili, že každá chráněná oblast má závazný dokument naplánované činnosti, který se jmenuje plán péče, je to ministerstvem životního prostředí schválený dokument. Ten má samozřejmě také CHKO Jeseníky. A v tom dokumentu je mimo jiné napsána taková věta - s kamzičí zvěří se ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, to teď nevím přesně, v Jeseníkách nepočítá."

A právě tato věta by prý mohla kamzičí populaci ohrozit a vést až k jejímu vyhubení. Podle petice by šlo o nenahraditelnou ztrátu a ochuzení Jeseníků o cenný živočišný druh.

Náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, který se zástupci sdružení Jesenický kamzík také tento týden jednal, k plánu péče řekl:

Foto: Luidger,  Creative Commons 3.0
"Plán péče samozřejmě existuje, musí existovat, a je formulován opravdu takovým způsobem, že když jsem si ho přečetl, tak jsem musel také pozvednout obočí. Plán umožňuje, nepřikazuje, ale umožňuje, že pokud Správa CHKO vyhodnotí situaci jako kritickou pro ohrožené druhy rostlin, tak teoreticky umožňuje zredukovat populaci kamzíka horského na nulu."

Nakolik něco takového teď hrozí?

"Já musím říct se vší vážností za resort ministerstva životního prostředí, že nepřipustíme, aby byl kamzík horský zredukován na nulu. My musíme otevřít diskusi a hledat způsoby a formy, jak ochránit jiné druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, aniž bychom likvidovali druh jiný."

Zatím tedy mohou být kamzíci i jejich zastánci poměrně klidní. Ministerstvo podle slov náměstka Tesaře se bude snažit najít řešení, které do budoucna v Jeseníkách umožní koexistenci tohoto živočišného druhu i vzácných chráněných rostlin.