Panorama II: Pražská kolonie syslů je evropským unikátem

Sysel obecný, foto: BS Thurner Hof, Wikimedia Commons, License Creative Commons 3.0 Unported

Praha by se chtěla ucházet o pořádání letních Olympijských her a primátor Pavel Bém už dokonce našel maskota případné olympiády - sysla obecného. Proč? Hlavní olympijská zařízení by totiž měla být v pražské čtvrti Letňany, v podstatě pár metrů od tamního letiště, kde žije nejpočetnější kolonie syslů v Česku. Pořádání olympiády v těsném sousedství dnes už i evropsky chráněného hlodavce by zřejmě bylo světovým unikátem.

Kde se syslové v hlavním městě před mnoha lety vzali, to nikdo neví. Proč se jim ale zalíbilo právě na letišti? Biolog Jan Matějů ze státní Agentury ochrany přírody a krajiny se tomu příliš nediví. Jak říká, dnes máme v zemi 29 syslích kolonií a 16 z nich je na letištních plochách.

"Má to jednoduchý důvod. Na letišti se musí po celý rok udržovat nízká tráva. A to je jedna z podmínek, kterou sysel pro svůj život potřebuje. Je to zvíře, které se orientuje zrakem, a proto potřebuje dobrý rozhled. Panáčkující sysel může být 15 - 20 centimetrů vysoký, takže tam je nízká tráva opravdu nutnou podmínkou k dobrému rozhledu. Hluk mu nevadí. Na to jsou ta zvířata docela dobře přivyklá. Když se rozjíždí letadlo, on uhne těsně před blížícími se koly a za tři vteřiny už je zase venku."

A syslům se v Praze docela daří. Kdysi měla letňanská kolonie asi 250 jedinců. Nyní jich je kolem šesti stovek. Jan Matějů ale upozorňuje, že nejde o trend, který by charakterizoval také ostatní syslí lokality v Česku. Jednotlivé kolonie jsou od sebe izolované, nedochází mezi nimi k migraci a to syslí populaci nesvědčí.

"V rámci kolonií dochází k příbuzenskému křížení a vitalita syslů klesá a postupně jejich počet klesá, i když už nejsou přímo ohroženi změnami v krajině."

Zato pražské kolonii na letišti přálo možná štěstí v tom, že se její životní prostor rozšířil. Jak k tomu došlo?

"Na východním okraji národní přírodní památky dnes funguje cvičné golfové hřiště a tím pádem se o něco zvětšila travnatá plocha na úkor křovin a ruderálních porostů, které tam původně byly. I s tím souvisí expanze syslí populace."

Takže i rozvoj golfu, pro mnohé lidi snobského sportu, mohou vlastně biologové vítat. Jan Matějů pokyvuje souhlasně hlavou.

"Nějaký problém se může vyskytnout, ale v současné době máme s golfisty poměrně dobré zkušenosti. Například vůbec nejzápadnější populace sysla v Evropě je na golfovém hřišti v Karlových Varech. A s tamním vedením máme velmi dobrou spolupráci při ochraně syslů."

Sysel patří ke kriticky ohroženým živočichům. Celá letňanská lokalita byla proto zahrnuta do soustavy chráněných evropských území Natura 2000 jako území mimořádného významu. Vláda lokalitu vyhlásila za Národní přírodní památku.