Tištěné Americké listy skončily. Objeví se na internetu?

Jednou za dva týdny v našem vysílání přinášíme i výběr z krajanských novin a časopisů. Pravidelně informujeme i o Amerických listech, které celých dvacet let v New Yorku vydávali manželé Věra a a Petr Bískovi. Letos v létě však vyšlo jejich poslední číslo v papírové podobě. Proč Americké listy skončily a zda se s nimi v budoucnu setkáme na webu - o tom se teď dozvíte v rozhovoru s vydavatelem Petrem Bískem:

Petr Bísek
Jaký je vlastně důvod, že Americké listy v tištěné podobě končí právě teď?

"Stará generace vymírá rychleji, nežli jsme za poslední dva tři roky získávali novou generaci čtenářů. Ta o nás ani neví. Je těžké dostat jméno a adresu nového přistěhovalce nebo nového emigranta. Takže předplatitelé ubývali pomaličku, ale jistě. A došlo to do takového stádia, kdy bylo řekl bych pošetilé vydávat něco, co by do roka mohlo být ztrátové. Další důvod je i v tom, že jsme určitého věku a že bychom se taky chtěli věnovat trošku rodině, tam je nás potřeba. Osobně bych se chtěl věnovat naplno veslování jako veslařský trenér, což jsem zatím dělal jenom bokem. Opravdu je možné, že bych do dvou tří let mohl mít vlastní loď na juniorském mistrovství světa a být tam jako trenér."

Pokud se ale vrátíme k Americkým listům: dá se spočítat, kolik za těch dvacet let vyšlo vydání?

"Dvacet čtyři čísel za rok krát dvacet... takže asi pět set."

Kdo všechno přispíval do Amerických listů?

"Ze začátku s námi pět nebo šest let byl Aleš Fuchs. To je pražský divadelní a filmový kritik a publicista. Má své vlastní vydavatelství Faun. Ten byl náš pražský dopisovatel. Bez spolupracovníků by to nebylo možné. Jiřina Rybáčková, Jaroslav Nový, což je pseudonym, ale pořád ještě nechce být zveřejněn, Zita Sujová ze Slovenska, Mojmír Povolný z Wisconsinu. Posledních několik let Máša Kusá dělala sport ze Slovenska. Ještě skupina lidí, kteří přispívali pravidelně, nebo jsme je s jejich svolením přebírali. Tito lidé vytvářeli charakter Amerických listů, které jsme s manželkou Věrou dávali dohromady."

A jak by případně vypadala ta internetová podoba?

"To by bylo velice podobné. Já myslím, že Mojmír Povolný, Jiřina Rybáčková, Jaroslav a Zita by s námi zůstali a měli by své vlastní rubriky, které by doplňovali podle toho, co se děje, co je důležité. Já bych to jenom jako editor korigoval."

Kdy můžeme čekat první vydání internetových Amerických listů?

"Zatím se jenom vzpamatovávám z těch dvaceti let. Přijel jsem se sem do Čech vlastně nadýchat. Potěšit se s vnoučaty, svézt se na motorce, kterou mám u syna, a nadýchnout se čerstvého vzduchu. Potom uvidíme, až se vrátím. Mám ale pocit, že přejdeme na internet. Já jsem slíbil čtenářům, že jim dám do tří měsíců vědět, budou to ale asi čtyři nebo pět. Chci, aby to mělo kvalitu, aby to opravdu klapalo. Abychom nebyli jedni z těch, kteří začnou, a do půl roku zajdou na úbytě. To snad ne."

Takže můžeme čekat novoroční číslo?

/Smích/ "Já nevím, co mám na to říct! Neslibuji nic, ale zkusím to."