Vzpomínky na 17. listopad - vydavatel Amerických listů Petr Bísek

r_2100x1400_radio_praha.png

I dnes pokračujeme v našem cyklu vzpomínek českých exulantů na 17. listopad 1989. Řada z nich využila pádu totalitního režimu a vrátila se v uplynulých letech do České republiky. Petr Bísek zůstal ve Spojených státech, listopadové události přesto přinesly do jeho života a života jeho rodiny zásadní změnu. S manželkou Věrou se totiž rozhodli převzít a sami vydávat krajanské Americké listy.

Petr Bísek
"Do listopadu 1989, do doby sametové revoluce, tady vycházely Americké listy manželů Švehlových. Pan Švehla měl mozkovou mrtvici v listopadu 89, takže Americké listy skončily. A vlastně díky sametové revoluci my jsme začali s Americkými listy. Já si pamatuji, že někdy koncem listopadu byla velká krajanská schůze v tělocvičně v newyorském Sokole. Tam bylo několik set krajanů, exulantů, emigrantů. Pamatuji si, že tam byl i Ivan Havel a několik lidí z Občanského fóra, kteří přijeli pozdravit, protože zprávy a informace byly jen kusé, po telefonu. Nikdo nevěděl přesně, co se děje. Byl to trošku zmatek, nebylo jasné, o co vlastně jde, kam to půjde, kterým směrem se to vydá. Vystoupili tam různí lidé, kteří byli již známí v krajanských kruzích, včetně Sokolů. A na konci té schůze jsem vstal a řekl jsem, že budu vydávat krajanské noviny. Takže to pro mne byla radikální změna v životě. Musím se přiznat, že to dé doby já ani moje rodina jsme nebyli nijak zapojeni do aktivního krajanského života. A tímhle se to úplně otočilo, v mém životě se objevilo něco úplně nového, co mne poznamenalo na celých dvacet let."

Petr Bísek, foto: Ian Willoughby
A ještě se zeptám na závěr, přineslo těch dvacet let spíš spokojenost nebo zklamání?

"Musím se přiznat, že spokojenost s tím, že my se vždycky snažíme s manželkou o co nejlepší výsledek, a myslím, že do toho vakua jsme dali naše Americké listy, které jsou solidní. Takže v tom je spokojenost z dobře odvedené práce. Ale nebyli jsme připraveni na to, jaká je to námaha. Nejen časově, ale společensky. Všechny styky, které jsme museli navázat, poznat lidi, cestovat a udržovat to na určité úrovni! To bylo a stále ještě je velice náročné, přestože už máme určitou praxi, určitou rutinu."

Čtrnáctideník Americké listy je dnes největším periodikem českých krajanů ve Spojených státech. Manželé Bískovi za jeho vydávání dostali v r. 2005 prestižní cenu Gratias agit, kterou uděluje ministr zahraničí za šíření dobrého jména České republiky ve světě. S Petrem Bískem z New Yorku telefonicky hovořila Milena Štráfeldová.