Transparency International navrhla svá opatření v boji proti korupci

David Ondráčka, foto: ČTK

Jedním z hlavních témat letošní předvolební kampaně byl boj proti korupci. Povolební vyjednávání ODS, TOP 09 a Věcí veřejných ukazuje, že se stává i jedním z nejspornějších bodů, na kterém se středopravicová koalice zatím nedokázala dohodnout. S komplexním návrhem, jak s korupcí v Česku bojovat, přichází nyní nezisková organizace Transparency International. Její ředitel Davida Ondráčka v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou uvedl, že korupce je jeden z nejvážnějších současných problémů v Česku:

"V České republice korupce představuje velký problém. Projevuje se to v poměrně velkém rozkrádání veřejných prostředků, neprůhledném hospodaření státních firem, ale také řady soukromých firem, které se třeba ucházejí o zakázky."

V jakých oblastech se korupčnímu prostředí u nás daří nejlépe?

"U nás je největší problém politické rozhodování. Politici často zasahují do rozhodování, nejsou jim nastaveny jasné mantinely. Konkrétně se to projevuje zejména u rozdělování veřejných peněz, ve veřejných zakázkách, evropských fondech a dotacích. A velký problém, který dnes vidíme, je na úrovni komunální, kdy se jedná zejména o prodeje nebo pronájmy majetku. Tam často dochází k naprosto nevýhodným obchodům."

Jaký rozsah korupce může být řekněme v oblasti veřejných zakázek?

"My jsme se pokoušeli odhadovat, o kolik peněz tady stát přichází. Vyšla nám průměrně patnáctiprocentní neefektivita, a když to stáhnete na to, že se u nás rozděluje 640 miliard ročně, tak zhruba 90 miliard je použito neefektivně. Každý rok 90 miliard korun! Pokud by se nám podařilo toto snížit, tak možná nemáme problém s deficity veřejných financí."

David Ondráčka,  foto: ČTK
Jaká opatření vy sami navrhujete k tomu, aby se prostředí v České republice zlepšilo?

"Chceme, aby byla přijata komplexní protikorupční strategie, která jednak bude mít politické zaštítění, tak aby ji měl na starosti premiér nebo místopředseda vlády. A aby se zaměřila zejména na rozdělování veřejných peněz, čili aby se zásadním způsobem zprůhlednily veřejné zakázky, zefektivnilo se fungování kontrolních institucí, aby nefungovaly jenom formálně. Aby se zásadním způsobem rozjelo vyšetřování hospodářské kriminality, které dneska nefunguje, a k tomu je potřeba posílit a specializovat justici a zároveň odborně rozpohybovat protikorupční policii. Protože pokud nebude fungovat represivní stránka, tak tu bude panovat pocit beztrestnosti, což je dnešní stav. A poslední věc: my potřebujeme také posílit postavení úředníků ve státní správě, kteří jsou dnes velmi výrazně závislí na politicích. Pokud ti jim něco nařídí, i když to je třeba nezákonné, oni to musí udělat. A proto je potřeba přijmout zákon o státní službě a zprofesionalizovat postavení státních úředníků."

To je celý velký balík opatření, který bude vyžadovat i novelu řady zákonů. Jak toho vůbec chcete dosáhnout?

"V této chvíli je to samozřejmě tlak na rodící se vládu, aby tato opatření přijala do svých návrhů a programů. My pro to samozřejmě budeme aktivně lobbovat a věřím, že se dá najít podpora i v opozici. Volby ukázaly tak silný signál a chuť veřejnosti tuto oblast řešit, že pokud se ani teď nic nestane, tak ty politické strany už příště zvoleny prostě nebudou. A myslím, že veřejnost toho prostě má dost, proto myslím bude dnes pro poslance mnohem obtížnější říkat NE těmto protikorupčním návrhům."