Tříkrálová sbírka ve prospěch charity

Tříkrálová sbírka, Foto: ČTK

Koledníci z Čech a Německa zahájili ve středu v Chebu tříkrálovou sbírku. Stejně jako loni začnou v následujících dnech malí koledníci obcházet lidi, jimž zazpívají koledu a požádají je o příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky. Výtěžek celostátní sbírky bude použit na provoz charitních domovů a stacionářů pro staré lidi, domy pro matky s dětmi v tísni, na pomoc bezdomovcům a na humanitární účely. Více Jaromír Marek.

V loňském roce se České katolické Charitě podařilo během tříkrálové sbírky vybrat téměř 32 milionů korun. I letos bude sbírka probíhat v celé České republice a orgfanizátoři očekávají, že výtěžek bude obdobný. Více Jan Oulík z České katolické charity.

"Ten loňský výsledek nás velmi příjemně překvapil, ale není to jen o penězích. Naše sbírka pomáhá i sbližovat lidi. Naši malí koledníci se zprvu třeba i bojí zazvonit u cizích dveří, ale nakonec zjistí, že se na ně lidé usmívají a rádí dají příspěvek. Prolomí se bariéry mezi lidmi a něktěří lidé si dokonce přímo stěžovali, že k nim koledníci nepřišli. Že chtěli přispět. Ohlas byl loni obrovský a máme radost, že tato sbírka napomáhá sbližování lidí a generací, hlásání radostné zvěsti."

Tříkrálová sbírka,  Foto: ČTK
Výtěžek půjde i letos na podporu projektů určených pro lidi v tísni, opuštěné matky s dětmi, staré lidi, mentálně a fyzicky postižené. Většina peněz zůstane přímo v regionu, ve kterém byly vybrány. Část výtěžku je určen i na humanitární pomoc do zahraničí. Česká katolická charita pomáhala v loňském roce při zemětřesení v indickém Biháru a přispívá i na provoz čtyř středisek pro čečenské děti v Grozném.

Středeční zahájení tříkrálové sbírky v Chebu bylo skutečně impozantní. Ve společném průvodu se sešlo 1500 koledníků.

"V Chebu byli nejen koledníci z Čech, ale i z Německa. Těch byla značná převaha. Společně jim požehnali plzeňský biskup František Radkovský a biskup z Řezna Manfred Mueller. Setkání se účastnilo přes 1000 koledníků, většina byla v krásných kostýmech a když průvod kráčel Chebem, většina občanů byla docela překvapena."

Říká Jan Oulík z České katolické charity. Trojice dětí převlečených za Kašpara, Melichara a Baltazara budou, vždy v doprovodu dospělého průvodce, s pokladničkami obcházet domácnosti o tomto víkendu.

Česká katolická charita připravila pro Tříkrálovou sbírku 10.000 pokladniček. Peníze tak bude moci ve všech regionech vybírat deset tisíc trojic, zatímco vloni chodilo tříčlenných skupinek šest tisíc. Každou skupinku musí doprovázet jeden dospělý, jenž ponese odpovědnost za peníze.

Od vyššího počtu pokladniček charita očekává, že letošní výtěžek přesáhne loňských bezmála 32 miliónů korun. Na území Plzeňského a Karlovarského kraje činil výtěžek sbírky zhruba 1,35 miliónu korun. Ten, kdo tříkrálové koledníky nepotká, má možnost přispět na Tříkrálovou sbírku složenkou. Všechny domácnosti ji najdou ve svých poštovních schránkách.

Lidé mohou přispět do sbírky také prostřednictvím internetového bankovnictví přes nově zřízenou webovou stránku www.trikralovasbirka.cz, ale i bankovním příkazem na konto 1011017777/5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 777.