Turnovskou synagogu zdobí unikátní socha Golema

Turnov je ideálním východiskem pro výlety do krajiny Českého ráje. My se však dnes vydáme za jeho židovskými památkami. U zdejší synagogy, která prošla rekonstrukcí, stojí unikátní socha Golema. Turisty poněkud překvapí i místní židovský hřbitov, který leží na svahu pod rušnou silnicí.

Turnovská synagoga
Tak jako každé město i Turnov postihlo několik požárů. Tehdy Židé koupili spáleniště a postavili synagogu, které je dnes skoro 300 let. Původně stál na jejím místě dům řemeslníků - kovářů nebo mečířů, protože tu archeologové našli strusku, věci ze železa, keramiku i sklo. Synagoga prošla důkladnou rekonstrukcí. Dnes tu stojí věrná kopie lavic, které v synagogách stávaly podél stěn, uvedla průvodkyně Tereza Dubinová.

Turnovská synagoga
"Ta křesla se pronajímala nebo kupovala. Byl to důležitý zdroj příjmů pro obec. Většinou se z toho hradily náklady spojené se synagogou. Váženější členové té obce seděli blíže svatostánku, bylo pro ně ctí zaplatit více. Toto sezení bylo důležité i proto, že uprostřed stávala tzv. bima. Bima je ohrádka z pískovcových kvádrů. Byla uzavřena ze tří stran a uvnitř stál stůl, na který se pokládaly svitky tóry, ze kterých se potom předčítalo."

V 19. století přestávala synagoga stačit. Bima se vybourala a lavice se stavěly za sebou stejně jako v křesťanských kostelech. Nejdůležitější součástí je v synagogách svatostánek. Býval umístěn ve stěně orientované směrem na Jeruzalém, přikrytý oponou. Ta se na začátku bohoslužby odhrne a objeví se svatostánek.

Turnovská synagoga
"Je to taková skříňka ve zdi. Objeví se prostor, ve kterém jsou uloženy svitky tóry. Tradiční je modrá výmalba, někde se zachovala i výmalba obláčky. Má to evokovat nebesa, ze kterých bůh sestoupil, aby Izraelitům předal Boží učení. Tady máme kopie svitků tóry. Tomuto povlaku, který je na svitkách navinut, se říká pláštík. Ve vitríně máme i originální pláštík z počátku 19. století. Pochází odtud z Turnova. Je to na něm přímo napsáno."

Kromě pláštíku je na tóře koruna, zvonečky, řetízky, štít a ukazovátko. To, jak uvedla Tereza Dubinová, souvisí se záchranou židovské identity.

"Když byl jeruzalémský chrám zničen, tak se autorita velekněze v chrámu přenesla na náboženské texty. Právě ty ozdoby, které měl na sobě velekněz - korunu, zvonečky na rouchu a štít - to se přeneslo na text."

Původní svitky tóry tu nejsou. V roce 1941 byly všechny synagogy uzavřeny a liturgické předměty svezeny do Židovského muzea v Praze. Za války se ho zmocnili nacisté a chtěli v něm vybudovat muzeum vyhynulé rasy. Po válce nebylo většinu předmětů komu vrátit. V roce 1964 pak bylo 1500 svitků tóry z českých muzeí a synagog prodáno za valuty do zahraničí.

"Jediné, co nás může utěšovat, je, že je koupil židovský mecenáš, který z nich udělal nadaci. Ta dodnes sídlí v Londýně, svitky opravuje, a propůjčuje je fungujícím židovským komunitám po celém světě. Říká se jim 'osiřelé tóry' a ví se, že jsou to tóry po vyvražděných českých a moravských komunitách. Nám se podařilo zjistit, že jeden z turnovských svitků tóry v současné době slouží reformní židovské kongregaci v Lexingtonu ve státě Kentucky v USA."

Golem před synagogou
Určitou zvláštností je zdejší socha Golema. Stojí na dvorečku za synagogou a opravdu se musí vidět. Zdá se, jakoby se Golem roztékal. Peníze na opravu turnovské synagogy byly získány z norských fondů a dnes se tu konají výstavy, přednášky na témata z judaismu a koncerty.

Svojí polohou překvapí návštěvníky turnovský židovský hřbitov. Jedete po rušné silnici, a když se podíváte dolů, vidíte ve stráni řadu náhrobků. Židé si totiž vždy pozemek kupovali. A místa, které jim vrchnost prodala, nebyla příliš cenná.

"To je důvod, proč dnes nacházíme židovské hřbitovy na těch nejméně očekávaných místech: ve svazích, na břehu řek, v lesích, na parkánech mezi hradbami. V Bibli je řečeno, že když Abrahám přišel do Kanánu, pozdějšího Izraele, a zemřela jeho žena Sára tak koupil jeskyni od domorodce, aby ji tam mohl pohřbít. Přestože domorodec mu ji chtěl dát darem, tak ji koupil. Tím pádem se stala jeho soukromým majetkem."

První pozemek na hřbitov byl v Turnově zakoupen už za Valdštejna roku 1625. Právě tato nejstarší část je pod nadjezdem rušné silnice, která se začala stavět v roce 1988.

"Vypadá to hrozně, ale v podstatě je to vítězství. Komunisté chtěli hřbitov zrušit, a silnice měla vést přes něj. Skupině inženýrů se však podařilo prosadit silniční nadjezd, což byla dražší varianta. Také mostní pilíře měly stát mezi hroby"

I ty se podařilo posunout. Jak dodala průvodkyně Tereza Dubinová, mnohem větší škodu než nadjezd nadělala těžká technika, když se tu kácely stromy a zničily několik náhrobků.

10
50.583720600000
15.152188700000
default
50.583720600000
15.152188700000