U Znojma mají ojedinělou technickou památku - větrné kolo

r_2100x1400_radio_praha.png

Ve Vedrovicích nedaleko Znojma je ojedinělá technická památka - větrné kolo. A jak se zdá, po mnoha letech se opět roztočí, i když se bude jednat o kopii.

K čemu vůbec větrné kolo ve Vedrovicích sloužilo? K dodávce vody, uvedla starostka Anna Gigimovová.

"To znamená, že čerpalo vodu a dodávalo ji do jedné třetiny obce. Složili se na to sedláci a s nimi jeden občan a nechali to v roce 1912 vybudovat. Kolo vypadá jako na farmách v Americe. Má stožár a na něm je kolo, které se točí po větru. V Česku je to ojedinělá památka. Taková kola jsou dvě. Jedno je u Višňové a toto má být originálnější. Je to skutečně ojedinělá technická památka."

Kolo se už netočí pár desítek let. Roztočí se?

"Netočí se skoro 50 let. Chceme, aby kolo odpovídalo technické památce. To znamená, aby nebylo zcela funkční, protože čerpat vodu už asi nebude, ale chceme, aby se při určitých slavnostních příležitostech mohlo roztočit."

Kolo je ve výšce 22 metrů. Loni mělo smůlu a poškodila jej vichřice. Jeřáby kolo sejmuly a po opravě vrátily na původní místo. Letos v květnu bylo poškozeno znovu.

"Kolo, které bylo zničeno letos 22. května vichřicí, bude uloženo do muzea, které budeme otevírat v květnu příštího roku. Bude vyrobena odlehčená replika, která bude bezpečnější. Bude také více dbáno na údržbu, protože kolo bylo desítky let zastaveno a ošetřovalo se velice málo."

Památkáři i vedení obce s výrobou repliky souhlasí. Zároveň bude pro muzeum opraveno i kolo původní.

"Původní kole je vysoké asi 25 metrů, a poloměr kole je 4,22 metrů. Je hodně těžké, takže se s tím špatně manipuluje. Firma, která nám to opravuje, tak byla jediná ochotna kolo převzít, protože zabírá hodně místa. Navíc nezůstaly žádné písemné materiály, které by mohly pomoct při opravě. Nebylo to vůbec jednoduché."

Kolo je symbolem obce. Je na pohlednicích mikroregionu a na první stránce místního zpravodaje. Na tričko si ho chce dát spolek cyklistů a někteří podnikatelé ho mají u svého emblému.

Jak se zdá, nad Vedrovicemi se bude opět větrné kolo, i když jen replika, točit. Obec dostala na opravu svého symbolu dotaci od památkářů, na příští rok ještě žádá o další dotaci, aby mohla projekt na záchranu technické památky dokončit.