Události

Listopadovým událostem a jejich odkazu dnešku budou věnovány i následující příspěvky. Ke slovu se postupně dostanou významní zástupci politického i společenského života - politologové, historici i spisovatelé a na závěr také dnešní studenti. Hodnocení toho, co se vlastně 17. listopadu 1989 v tehdejším Československu událo, se různí v závislosti na tom, jaké má kdo osobní zkušenosti a jak vůbec nazírá svět. Některé názory přináší Josef Kubeczka.

Ředitel Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK docent Rudolf Kučera, který před listopadem 1989 musel pracovat jako dělník a ke své profesi vědce a pedagoga se měl možnost vrátit až po něm, vidí tzv. sametovou revoluci takto: Trochu jiné aspekty listopadového zlomu zdůrazňuje ředitel Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky doktor Oldřich Tůma: Jeden z listopadových studentských vůdců, syn významného disidenta Václava Bendy, dnešní poslanec Marek Benda byl, jak se říká, bezprostředně u toho. Jeho pohled vidění 17. listopadu 1989 je i proto hodně osobní: Marek Benda však jako poslanec osobně velmi intenzivně zažívá veškeré změny, které se za posledních jedenáct let v Československu a posléze v Česku udály: Historik Oldřich Tůma byl v kritickém hodnocení uplynulé více než dekády dost opatrný: Jisté zklamání z některých momentů sametové revoluce i polistopadového vývoje v Česku neskrývá politolog Rudolf Kučera: