V Bruselu jednal summit Evropské unie

Vladimír Špidla a Cyril Svoboda, foto: ČTK

Jednání o euroústavě, masívní investice do dopravní infrastruktury, vzdělání a vědy a zřízení agentury, která by koordinovala ochranu společných hranic Evropské unie po jejím rozšíření v květnu příštího roku - o tom všem jednal dvoudenní summit unie v Bruselu. Více informací má Milena Štráfeldová:

Státníci z pětadvaceti současných i nově přistupujících zemí Evropské unie v Bruselu znovu jednali o společné ústavě a způsobu řízení Evropské unie po jejím rozšíření. Česká strana, kterou zde zastupoval premiér Vladimír Špidla s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, trvá na tom, aby předsednictví Rady EU bylo týmové a měnilo se na rotačním principu a aby každý ze států unie měl ve vedení Evropské komise jednoho komisaře s hlasovacím právem. Šéf české diplomacie Cyril Svoboda současně odmítl návrh Polska a Španělska, aby velké státy měly ve vedení komisaře dva:

Vladimír Špidla a Cyril Svoboda, foto: ČTK
"Rozšíření na pětadvacet nemůže znamenat snížení kvality Evropské komise, protože to je dáno tím, jaký je předseda, jak budou rozděleny kompetence, jak efektivně se bude pracovat. Ale rozšířit ji o další komisaře by znamenalo, že by ta komise byla už příliš mnohočetná."

O řízení unie se bude znovu jednat na prosincovém summitu. Podle premiéra Špidly v Bruselu sice nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu, dříve zcela odlišná stanoviska jednotlivých zemí se ale zřejmě sbližují. K dohodě naopak došlo v otázce investic do budoucího ekonomického rozvoje Evropské unie. Do roku 2009 chce unie věnovat až 220 miliard eur na dopravní projekty, chce také podpořit rozvoj energetiky a telekomunikací a investovat do vzdělání a vědy.

"Důležité ale je, aby tato iniciativa, která také spolkne peníze, nešla na úkor strukturálních fondů, na úkor peněz, které jsou vyjednány pro Českou republiku a další přistupující země,"

upozornil Cyril Svoboda. Summit jednal také o migraci a společné ochraně hranic rozšířené Evropy. V Bruselu máme naši kolegyni Alenu Gebertovou z francouzské redakce Radia Praha. Na čem se tedy státníci dohodli?

"Ohledně bezpečnosti se hovořilo zejména o posílení schengenských hranic. Česká republika je pro efektivnější řízení hraničního režimu, ale zároveň je proti zřízení společných pohraničních jednotek."

Účastníci summitu se shodli na vzniku nové agentury, která by měla hlavně koordinovat činnost pohraničních stráží, analyzovat možná rizika a slaďovat vybavení pohraničníků. Summit také podpořil přijetí rezoluce o Iráku v Radě bezpečnosti OSN.