V Bundestagu bude pracovat 5 českých stipendistů

Plenární sál Bundestagu, foto: Stefan Kemmerling, Creative Commons 3.0

Německý Bundestag už 25 let přijímá stipendisty z různých zemí. Od začátku 90 let i z Česka. Jaké jsou jejich zkušenosti ze stáží i jejich očekávání?

Plenární sál Bundestagu,  foto: Stefan Kemmerling,  Creative Commons 3.0
Německý spolkový sněm organizuje pětiměsíční studijní program. Je určen pro vysokoškolsky vzdělané mladé lidi, kteří se zajímají o politiku. Letos si noví účastníci prohlédli prostory Poslanecké sněmovny a vyslechli krátkou přednášku k legislativnímu procesu v Česku. Jak při setkání s novými stipendisty připomněla předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, projekt stipendií v Bundestagu funguje už 25 let.

"Pro Čechy funguje od roku 1991. Bavili jsme se o tom, zda těch téměř 70 lidí, kteří tímto programem prošli, se vrátili domů a zužitkovali zde své zkušenosti nebo jestli nám utekli takto kvalifikovaní lidé do světa. I z toho krátkého setkání je vidět, že jsou to lidé opravdu velmi dobře připravení. Museli projít docela složitým výběrovým testem, takže jim přeji mnoho úspěchů".

Miroslava Němcová
Jak při rozhovoru uvedli studenti, dostat stipendium v Bundestagu není vůbec lehké.

"Řízení je dvoukolové. Nejprve musíte zaslat životopis, motivační dopis, dva doporučující dopisy od vysokoškolských profesorů nebo od někoho z praxe, osobnostní dotazník. A v druhém kole, pokud vás vyberou, se koná pohovor s komisí. V ní je někdo z vedení správy Bundestagu, jeden poslanec, zástupce velvyslanectví, bývalá stipendistka a univerzita. - Nevíme, kolik lidí se přihlásilo celkově, ale 12 postoupilo do ústního kola a pět nás bylo vybráno."

Teď jste se seznámili s českým parlamentem, měli jste prohlídku, jak na vás působí?

"Český parlament působí poněkud uzavřeněji než německý, kde se mi podařilo shodou okolností být vícekrát než tady."

Víte, co vás v Německu čeká, jaká bude konkrétní náplň práce a ke komu půjdete?

"Nevíme. My se dozvíme ke kterému poslanci budeme přiřazeni až přímo tam, takže je to velká neznámá. - Většina lidí pak využije referencí, co dostane od toho poslance k nějakému kariérnímu postupu. Spousta lidí pak pracuje v nějakých institucích, které jsou navázané na německy mluvící oblast."

Adéla Jurečková
Setkání v Poslanecké sněmovně se zúčastnily i Lenka Šolcová a Adéla Jurečková, které už stipendium absolvovaly v roce 2010. S novými stážisty se podělily o své zkušenosti. Co bylo nejtěžší?

"Zpočátku to byl pro mě velký přísun informací, protože je to něco kompletně nového. Paradoxně mám teď víc znalostí ohledně Bundestagu než jsem tady věděla před tím o Poslanecké sněmovně."

Jak ta stáž vypadá, jaká je náplň práce?

"My tam pracujeme jako asistenti poslanců. Takže pracujeme přímo v poslanecké kanceláři s poslanci a s jejich asistenty, kteří tam jsou nastálo. Pomáháme třeba připravovat podklady pro poslance, doprovázíme je na různá zasedání a podobně."

Reichstag,  foto: Lordnikon
Jak vás přijali vaši spolupracovníci?

"Ta kancelář byla od začátku ke mě velmi otevřená a hodně mě nechala vstoupit do vlastní práce. Pomáhala jsem psát třeba tiskové zprávy, vyřizovali jsme korespondenci, takže to bylo různorodé. - Přibližně zhruba jednou za měsíc jsem strávili víkend nebo tři čtyři dny na různých místech v Německu a zabývali se tématy třeba z oblasti politiky, lidských práv a podobně."