V České republice skončil školní rok

V České republice skončil školní rok. Závěrečná vysvědčení přinesla více než miliónu školou povinných dětí a téměř půl miliónu studentů středních škol a učilišť radostné i smutné chvíle. Nejen o konci školního roku, ale také situaci ve školství informuje Zdeňka Kuchyňová.

Konec roku potěšil nejen vzorné studenty, ale i prodejce květin. V České republice totiž zejména malí školáci obvykle darují učitelům květinu. Ne každý však má vysvědčení podle svých představ či přání rodičů. Modrá linka bezpečí, která se zabývá problémy dětí, proto zaznamenává v době vysvědčení několikanásobný nárůst telefonátů. Podle Aleny Křížové sice letos nezaznamenali tak závažné dotazy, jako v minulosti, přesto však doporučuje dětem i rodičům, nedělat z vysvědčení příliš zásadní otázku:

"Každý rodič by si měl vzpomenout na svá dětská léta a případné neúspěchy ve škole, a přistupovat ke svému dítěti tak, jak by si přál, když byl on sám dítě, aby ho brali jeho rodiče."

Krátce před koncem školního roku vzrušilo pedagogy i rodiče oznámení ministra školství Eduarda Zemana. Ten prohlásil, že hodlá zrušit víceletá gymnázia, která existují od roku 1990 a odcházejí na ně nadané děti po ukončení páté a sedmé třídy. Svůj návrh odůvodnil tím, že předčasně odvádějí elitu na jeden typ školy, čímž znevýhodňují všechny ostatní druhy škol. Samotní ředitelé víceletých gymnázií jsou však v drtivé většině přesvědčeni o opaku, například ředitel Mendlova gymnázia v Opavě, Petr Pavlíček.

"Talentovaní žáci se dostanou do jedné třídy, tím je i tam to IQ vyšší a lze postupovat rychleji, hlouběji. Ti žáci se dostanou do jiného prostředí, taky to na jejich vývoj působí pozitivně."

Podle školských odborů by měla připravovanému školskému zákonu, který obsahuje rušení víceletých gymnázií, předcházet veřejná diskuse. Se záměrem Ministerstva školství nesouhlasí i řada opozičních politiků. Ministr Eduard Zeman poslance ujistil, že návrh je zatím míněn pouze jako téma k diskusi. Vzápětí se ale musel omluvit za chování jednoho ze svých úředníků, který již pravděpodobně začal plán uskutečňovat. Poslanec Mareš totiž v reakci na ministrova slova citoval z dopisu ředitele ministerského odboru, který sportovně zaměřeným gymnáziím oznamuje, že od září 2001 nebudou osmiletá, ale čtyřletá.

Plán na rušení víceletých gymnázií však není jediným problémem resortu školství. Odbory vládě vyčítají, že výdaje na školství neustále klesají, například regionální školství má k dispozici letos o 5 procent méně peněz než loni. Podobně jsou na tom vysoké školy. Místopředseda odborového svazu pracovníků ze školství Jiří Valenta tvrdí, že nepříznivě se vyvíjejí také mzdy.

"Zatímco v roce 1999 jsme zaznamenali určitý nárůst, který byl znatelný, ale ještě zdaleka ne dostačující, tak pro letošní rok k němu v žádném případě nedošlo, došlo ke stagnaci a právě ta je příčinou nervozity. Tato nespokojenost může gradovat."

Zda se situace příští rok zlepší, na to ministr školství Eduard Zeman odpověděl:

"Mám příslib vlády v podobě usnesení, že školství má být příštím rokem naprosto jedničkovou prioritou a měla by se tato situace zlepšit. Učitelům by mělo být přidáno kolem těch 15 procent."

Zvýšení výdajů na školství v příštím roce potvrdil i premiér Miloš Zeman. Ve srovnání s letošním rokem by mělo ze státního rozpočtu dostat o 17 miliard korun více. Podle premiéra umožnilo růst investic do vzdělání ekonomické oživení v letošním roce.