V Česku každoročně přibude padesátka HIV pozitivních

1. prosinec je Mezinárodním dnem boje proti AIDS, foto: ČTK

Více než šest set nakažených virem HIV, na 170 případů nemoci AIDS a přes stovku úmrtí - taková je dosavadní statistika tzv. syndromu získaného selhání imunity v České republice. V porovnání se světem, kde si AIDS vyžádala miliony obětí, se toto číslo zdá nízké. Přesto v Česku každoročně onemocní další padesátka lidí. Jak se k chorobě, nazývané novodobým morem, staví česká společnost, zjišťovala Milena Štráfeldová:

1. prosinec je Mezinárodním dnem boje proti AIDS,  foto: ČTK
Přestože Česká republika patří k zemím s nejnižším výskytem AIDS, lékaři letos zaznamenali více nových případů nákazy HIV než v předcházejících letech. Podle tajemníka České společnosti AIDS pomoc Miroslava Hlavatého je to mimo jiné důsledek nedostatečné prevence, nezájmu a nezodpovědného chování.

"Já pracuju na poli prevence AIDS už šest let a vždycky jsem si plácal na hruď, že už snad není v republice nikdo, kdo neví, co to je HIV infekce, jak se přenáší, ale narážím dnes a denně na bílá místa."

Česká společnost je podle Hlavatého k HIV pozitivním lidem nedůvěřivá a skrytě je diskriminuje. Setkává se s tím i jako ředitel Domu světla, zařízení, kde nalézají azyl nemocní, kteří kvůli AIDS přišli o práci, o možnost studia nebo kterých se dokonce zbavily vlastní rodiny:

Testování krve na přítomnost viru HIV,  foto: ČTK
"Asi by mne víc těšilo, kdybych mohl říct, že ta nevraživost a strach z HIV pozitivních je ta tam a že se k nim společnost staví dobře. Ale mé zkušenosti jsou záporné, takže to bohužel říct nemůžu. Denně se setkávám spíš se strachem lidí, pramenícím vyloženě z nevědomosti."

Právě prevenci a větší informovanosti o AIDS je každoročně věnován 1. prosinec jako Světový den boje proti AIDS. Jeho součástí je finanční sbírka, do které se zapojují především mladí lidé:

"Zapojila jsem se do toho, protože si myslím, že to má smysl a že ty peníze budou využity na dobrý účel."

Má někdo ve vašem okolí AIDS nebo je HIV pozitivní?

Dobrovolnice nabízejí na Václavském náměstí v centru Prahy kolemjdoucím rudou stuhu v rámci Světového dne boje proti AIDS,  foto: ČTK
"Nevím o tom."

A kdybyste se to dozvěděla, jak byste reagovala?

"Myslím, že bych se k tomu chovala normálně, jako doposud."

Do prevence a léčby AIDS letos stát vložil 21 milionů korun. Podle Miroslava Hlavatého současné léky výrazně zlepšily kvalitu života nemocných:

"Když jsem začínal, tak to byla otázka šesti, osmi let, kdy tito lidé odcházeli. Dnes znám případy patnáct, dvacet let života lidí HIV pozitivních bez jakýchkoli příznaků. To jsou chlapi jak hory, děvčata krev a mlíko. Takže díky léčbě se prodlužuje život HIV pozitivních lidí."