Světový den boje proti AIDS

r_2100x1400_radio_praha.png

Na 40 milionů infikovaných lidí, z toho přes dva miliony dětí, denně 14 tisíc nových infekcí, v tom až dva tisíce dětí do patnácti let - to jsou varující celosvětové údaje týkající se epidemie AIDS. První prosinec je už od roku 1988 Světovým dnem boje proti této zhoubné nemoci. Letošní kampaň boje oproti AIDS je zaměřena především na ženy a dívky. Více informací má Josef Kubeczka.

Kampaň chce zdůraznit, že ženy a dívky jsou mnohem citlivější k infekci HIV než muži. V některých věkových skupinách existuje až dva a půl násobně vyšší výskyt HIV infekce u žen než u mužů. Hovoří se dokonce o tzv. feminizaci epidemie HIV/AIDS, zejména v nejpostiženější oblasti světa, v subsaharské Africe.

Letos se na celém světě nakazilo touto infekcí zhruba pět milionů lidí, zemřely tři miliony. A jak je na tom Česká republika? Dosud na AIDS zemřelo 109 lidí, ke konci října bylo evidováno 716 HIV pozitivních, ale podle odhadů odborníků by jich mohlo být pětkrát až desetkrát více. Přesto vedoucí Národní referenční laboratoře pro AIDS, doktorka Marie Brůčková, situaci hodnotí takto:

"Je stabilní a relativně velmi příznivá. Nemáme zatím žádný dramatický vzestup nových případů HIV infekce, to znamená, že situace je do určité míry stabilizovaná. A příznivá v tom smyslu, že zatím máme málo HIV infikovaných a AIDS nemocných. V celé Evropě jsme na tom velmi dobře s tou prevalencí asi necelého půl procenta případů na milion obyvatel. Co nám narůstá, je počet infikovaných žen. Přes 20 procent mezi našimi infikovanými jsou ženy a okolo sedmi procent z nich jsou ženy gravidní. Těch máme registrováno 76 a z toho došlo k porodu u 52 z nich. Narodilo se 54 dětí, dvakrát dvojčata, s tím, že jsme identifikovali tři HIV pozitivní novorozence."

Čísla nás stavějí do pozitivního světla i v porovnání se západní Evropou. Čemu to přičíst?

"Je to jistě celá řada faktorů. My jsme tady začínali pracovat s touto infekcí od roku 1985 a měli jsme možnost se poučit ze západních zemí, jak se dělají edukační kampaně. Pak nutno přiznat, že do určité míry fungovala i ta 'železná opona', kdy to cestování za sexem, což je v současné době velice silný faktor, bylo tehdy velmi potlačováno. Pak jsme také měli výměnné programy stříkaček a jehel velice brzo, čímž jsme se zatím vyhnuli nějakým dramatickým číslům infikovaných mezi injekčními uživateli drog. Je to celá řada faktorů."

A jak se Česká republika zapojila do letošního Světového dne boje proti AIDS?

"My se zapojujeme celou řadou aktivit včetně nevládních organizací. My, jakožto státní organizace, samozřejmě pořádáme mediální kampaně a různá setkání. Rozhodně tedy zapojeni jsme. Když se ale vrátíme k otázce žen, tak i u nás narůstá procento HIV infikovaných žen. Když jsme začínali v roce 1985, jednalo se převážně o muže, a to o muže, kteří měli sex s muži. V roce 1986-87 jsme měli jednu jedinou ženu infikovanou, a to nikoliv sexuálním stykem, ale po transfuzi infikované krve. Teď těch dvacet procent žen je obrovský vzestup. Ženy jsou tedy skutečně i u nás zranitelné,"

soudí Marie Brůčková z Národní referenční laboratoře pro AIDS.