V Naardenu byla otevřena nová expozice J. A. Komenského

Socha J. Á. Komenského v Naardenu

Ve středu byla v nizozemském Naardenu otevřena nová expozice o životě a díle Jana Amose Komenského. Muzeu Komenského, které sousedí s jeho mauzoleem, přitom ještě před dvěma lety hrozilo uzavření. Naardenská radnice ho totiž odmítla dál finančně podporovat. Peníze na další provoz muzea i na novou expozici nakonec poskytl český stát. Více už Milena Štráfeldová:

Město Naarden ve středním Nizozemí má jen necelých dvacet tisíc obyvatel, v Česku ho zná ale každý školák. V r. 1670 tu byl totiž pochován "Učitel národů" Jan Amos Komenský. Celých čtrnáct let předtím žil v exilu v Amsterodamu. Samotným Holanďanům ale jméno Komenského mnoho neříká. Potvrzuje to ředitelka Českého centra v Haagu Dáša van der Horst:

"Řekla bych, že až devadesát procent /o něm/ neví. Dokonce jsou tady i školy, které nesou jméno Komenského, a když se zeptáte ne žáků, ale učitelů, kdo to byl Komenský, tak to z velké části neví."

Hrob J. A. Komenského v Naardenu
Kostel, kde byl Komenský pochován, se na počátku 19. století proměnil ve skladiště a na jeho hrob se nadlouho zapomnělo. V roce 1929 ho ale objevili čeští vědci a ve 30. letech byla na jeho místě upravena kaple. Český stát si ji pronajímá za symbolické euro ročně. V sousedním objektu vzniklo v r. 1992 muzeum, které připomíná osobnost i dobu Komenského. V prvních letech ho ročně navštěvovalo až 16 tisíc lidí, hlavně českých turistů. Před třemi lety se však naardenská radnice rozhodla, že provoz muzea nebude z úsporných důvodů dále dotovat. Podle českého velvyslance v Haagu Petra Kubernáta nebyla jednání s nizozemskými úřady jednoduchá:

"Ani na některých institucích tato postava, mohu-li to tak říci, není příliš známá, takže ze začátku to bylo především vysvětlování, proč zrovna Komenský, co udělal tak zásadního nebo tak prospěšného. Nakonec se ale dobrá věc podařila, i když jednoduché to nebylo. To přiznávám."

Muzeum nadále spravuje nizozemská Nadace J. A. Komenského a český stát se v r. 2004 zavázal, že bude na jeho provoz přispívat částkou 2,5 milionu korun ročně. Správou naardenského muzea bylo pověřeno Muzeum v Uherském Brodě.

"My máme obrovskou expozici Komenského u nás v Muzeu J. A. Komenského a starosta Naardenu byl z našeho muzea okouzlen. Vyslovil přesvědčení, že by chtěl, aby něco podobného bylo i v muzeu tady,"

uvedl ředitel uherskobrodského muzea Pavel Popelka. Ve středu se v Naardenu zúčastnil otevření nové audiovizuální expozice o Komenském. Na její vznik český stát v posledních dvou letech věnoval dalších 2,5 milionu korun. Novou expozici představil její autor Bohumil Vurm ze společnosti Praga Mystica:

Socha J. A. Komenského v Naardenu
"Výstavu Komenského jsme koncipovali tak, aby každý návštěvník snadno a rychle mohl pochopit jeho život. Tady běží šestnáctiminutová projekce, jako by Komenský umíral, a najednou mu před očima vyvstane celý jeho život. Objevují se tam místa, osoby, které v životě poznal, události, které se za jeho života staly. A jeho záběr byl opravdu široký, byl kontaktován lidmi, jako byl kardinál Richelieu, setkal se s René Déscartem, se švédskou královnou. Tady jsme chtěli ukázat pestře a barevně celý svět Jana Amose Komenského."

Ukázky z expozice si mohou návštěvníci odnést domů na CD-ROMu. Muzeum Komenského v Naardenu bude spolu s Českým centrem v Haagu připravovat kulturní a vzdělávací programy, které přiblíží osobnost Komenského i Nizozemcům.