V Německu vycházejí dvojjazyčně Holanovy sebrané spisy

Nyní bude řeč o poezii a o tom, jak čeští autoři pronikají do mezinárodního povědomí. Jeden z největších českých básníků 20. století, Vladimír Holan, od jehož narození loni uplnulo 100 let, se nyní dočkal reprezentativního vydání v němčině. V překladu Urse Heftricha a za spolupráce českého literárního znalce Michaela Špirita vyšel v nakladatelství Mutabene už druhý svazek Holanových Sebraných spisů.

Vydávat v Německu česko-německy čtrnáctidílné Sebrané spisy Vladimíra Holana, to je hodně odvážný pokus.

"Je to odvážný pokus od jeho iniciátora, profesora heidelbergské slavistiky profesora Urse Heftricha, kterého si Vladimír Holan získal už v době jeho poznávání české literatury. jeden svazek za dva roky, projekt na 28 let - není to zase až tak velká odvaha v kontextu jiných souborně vydávaných edicí. Ale samozřejmě úplná česko-němeská edice českého básníka myslím dosud neexistuje a potud to je projekt dost riskantní. Ale pustili jsme se do něj."

Pokud Holana vydáváte dvojjazyčně, tak určitě myslíte i na to, kdo ty knihy bude číst.

"Myslím, že může posloužit českoněmeckému čtenáři, který neumí česky, ale z nějakého důvodu se zajímá o tak výlučnou věc jako je lyrika. V německu jsou dvojjazyčná vydání nějakých textů poměrně standardní. Nejvýznamnější představitelé ruské nebo polské poezie jsou v Německu vydáni dvojjazyčně. V Čechách je to obávám se praxe, která zavání poněkud exklusivitou, ale ve věcech lyriky by myslím měla být normální."

Jak je to vůbec s Holanem, je přeložený do němčiny?

"Vladimír Holan je do němčiny překládán od konce 60. let, v úplnosti vyšla jeho nejslavnější skladba Noc s Hamletem, jsou dva německé výbory z Holanovy epiky nebo lyriky. Na českého básníka je Holan znám poměrně dobře, to znamená úzkému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o poezii. Některé holanovské překlady, které už byly publikovány, využijeme, ale naprostá většina, řekl bych 90 procent, bude překládána nově."

A kdybyste ho měl zařadit do nějakého kontextu české literatury v Německu, s kterými našimi autory se tam vyskytuje?

"To je těžká otázka. Bez konkurence je samozřejmě Milan Kundera, který je vnímán i v Německu už spíše jako autor francouzské literatury, samozřejmě Jaroslav Hašek, Karel Čapek, z poválečných autorů Bohumil Hrabal, který vyšel téměř kompletně. myslím, že z českých básníků má podobné postavení v německém kontextu jedině Jan Skácel. A to dílem německého básníka a překladatele Reinera Kunzeho, který oba básníky, jak Skácela tak i Holana, do německého kontextu uváděl."

Tolik literární odborník PhDr. Michael Špirit. Jak si asi překladatel poradí s absolutní básní Vladimíra Holana Modlitba kamene? Takto si s ní v roce 1968 poradil skladatel Marek Kopelent a recitátor Radovan Lukavský: