V porodnicích se dnes nedostává míst

0:00
/
0:00

České porodnice jsou přeplněné, ve všech regionech se rodí zhruba o 10 procent víc dětí než v předchozích letech. Teprve v této době se totiž stávají rodiči populačně silné ročníky z 1. poloviny 70. let a křivka snižující se plodnosti tak nabírá opačnou tendenci. Podrobněji v příspěvku Vilém Faltýnek.

Až do roku 1996 počet narozených dětí výrazně klesal. V letech 1997 - 2001 stagnoval na počtu 90 tisíc ročně a stal se jedním z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších demografických procesů. Jak potvrdil profesor Zdeněk Hájek z porodnice U Apolináře v Praze, nyní se v porodnických odděleních nedostává míst:

"U Apolináře máme měsíčně 300 - 400 porodů, čili to navýšení je zhruba asi 10 procent proti předchozím rokům. Je tady jasně vzestup porodů, my jsme měli za minulý rok 4067 porodů a jak to vypadá, letos bude tento počet ještě vyšší, já se domnívám, že bude kolem 2500 porodů,"

říká profesor Zdeněk Hájek. Také další oslovení lékaři potvrdili Radiu Praha nárůst počtu porodů. Například primář vsetínské porodnice Jiří Hlavinka hovoří až o trojnásobku běžného stavu. Problémy s přeplněností ve Vsetíně řeší dřívějším propouštěním maminek domů. V Praze u Apolináře v nejvyšší nouzi přesouvají porody na jiné oddělení nebo do jiných porodnic:

"Řešíme to tak, že se udělá nouzové opatření, že se vyčlení místa na gynekologické části kliniky. Pokud by i tato lůžka byla přeplněna, tak musíme žádat jiné zařízení v Praze, které by převzalo rodičky."

A jaké jsou podle Zdeňka Hájka příčiny tohoto stavu?

"Doznívají silné populační ročníky. Protože se posunul věk žen v době mateřství, už nám nerodí ženy kolem 20 let nebo před 20. rokem, ale posunulo se to období 26, 28 nebo i 30 let první mimino, tzn. jsme na stejné úrovni jako vyspělé západní země. tam už se to pozoruje řadu let a k nám to teprve přišlo."

Zatímco podle statistik v roce 1989 rodily prvorodičky ve věku 22,5 let, v roce 2002 už to bylo 25,6 let. Zdeněk Hájek vyvrací názor, že by počet narozených dětí mohl souviset se sociální politikou státu.

"Já ještě pamatuju to období za socialismu, kdy se toto předhazovalo, že to je úspěch vládní politiky. Není. Ti rodiče budou mít děti, i kdyby tady byl nevím jaký vládní systém."