V Praze jednal sněm Českomoravské konfederace odborových svazů

Autor: Josef Kubeczka.

Českomoravská konfederace odborových svazů uvažuje o razantním slučování odborových svazů. Sněm vedení konfederace uložil, aby vypracovalo varianty, které by vedly k integraci. Odborová konfederace má v současnosti 30 svazů. Předseda konfederace Richard Falbr by považoval za optimální, kdyby se jejich počet snížil na třetinu. Podle něj by se například deset svazů působících v rozpočtových a příspěvkových organizacích mohlo sloužit do jednoho. O slučování svazů se v odborové centrále diskutuje velmi dlouho. Příčinou toho, že svazy zůstávají samostatné, je podle Falbra snaha předsedů uchránit si funkce. Místopředseda odborové konfederace Jaroslav Zavadil řekl, že varianty cest ke slučování na úrovni svazů nevznikly. Proto by je mělo připravit vedení konfederace. O možnostech integrace by měl jednat její sjezd. "Pokud bychom sjezdu v dubnu 2002 předložili návrh, který by sjezd schválil, pak by ho musely vzít za svůj všechny odborové svazy," řekl odborový předák Richard Falbr.

I když podle něj byly uplynulé dva roky nejúspěšnější v historii Českomoravské konfederace odborových svazů, přesto se ale řada lidí stále bojí hájit svá práva na veřejnosti. Jak řekl Richard Falbr, navíc se množí případy, kdy se vedení firem brání založení odborů: Z jednání sněmu také vyplynulo, že Českomoravská konfederace odborových svazů bude požadovat 10-ti procentní navýšení mezd. Podle jejího předsedy Richarda Falbra jde o reakci na rostoucí ceny energií a služeb: Richard Falbr řekl, že sněm svazům a základním organizacím uložil, aby při kolektivním vyjednávání prosazovaly maximální růst reálných příjmů. Odboráři mají argumentovat nejen potřebou vyrovnat zvyšování cen, ale také potřebou postupného přibližování českých mezd úrovni Evropské unie. Tam, kde růst produktivity práce předstihl růst mezd, je podle něj třeba postupovat důrazněji. Konfederace se zavázala podporovat jakékoli akce a kroky svazů i jednotlivých odborových organizací k vybojování vyšších mzdových růstů v kolektivních smlouvách. V případě potřeby podpoří i stávky.k