V Praze stojí nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě

K velkým raritám Prahy patří nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě. Pochází z roku 1892 a stojí na Letné jen kousek od Národního technického muzea, kterému dnes památka patří. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Kolotoč pochází z roku 1892. Patřil panu Nebeskému a zhotovil ho tesařský mistr Matěj Blecha. Původně stál na pražských Vihohradech, které tehdy vypadaly úplně jinak, nestály tam ještě činžovní domy jako dnes, říká náměstek ředitele Národního technického muzea Karel Ksandr.

"V roce 1894 se pan Nebeský rozhodl, že tento kolotoč přenese z Královských Vinohrad, které tehdy byly samostatným svobodným městem do královského hlavního města Prahy a to na Letnou vedle restaurace na Letné, která sloužila Pražanům jako celodenní nedělní výlet."

Od roku 1894 stojí kolotoč na stále stejném místě. Majitele změnil jen jednou, když ho prodali dědicové pana Nebeského. Noví majitelé se však o něj vzorně starali.

"Díky nim se i ten kolotoč zachoval ve velmi dobrém stavu. Ten kolotoč nebyl v éře socialismu nikdy znárodněn, možná i proto se zachoval, protože ta dáma, která se o něj starala, ho pravidelně čistila, promazávala, udržovala v chodu a skutečně musím potvrdit, že vlastně tomu se ten kolotoč dochoval. V roce 1996 za přispění Magistrátu hlavního města Prahy se podařilo opravit tu stavbu, ten vlastní domeček, udělat novou střechu, takže i díky podpoře magistrátu kolotoč zůstal."

V roce 2004 zakoupilo unikátní památku za přispění ministerstva kultury Národně technické muzeum. Na vlastnictví kolotoče je náležitě pyšné, neboť takový nemají ani v Mnichově či ve Vídni, kde jsou v muzeích rozsáhlé sbírky dětských mechanických hraček. Jak uvedl Karel Ksandr, kolotoč je zajímavý i svým vybavením. Původně tu byla soustava koní a lavic.

"Koně jsou zajímaví tím, že mají dřevěnou konstrukci, břicha jsou vycpaná slámou a celá ta figurína je potažena pravou koňskou kůží ve velikosti koně včetně toho, že na hlavách jsou vidět víčka, očí koní, nozdry a tak dále. Toto je jeho zajímavost, která velmi stěžuje restaurování, protože je to velmi náročná konstrukce těch figurín. Ve 30. letech byly lavice na kolotoči nahrazeny čtyřmi autíčky a zároveň tam také přibyly dvě figuríny čápů. Tento kolotoč původně, a tady bych si dovolil přímo ocitovat stavební povolení, protože to je jeho další zajímavost, že se ke kolotoči zachovalo kompletní stavební povolení z roku 1894, kdy se stěhoval na Letnou. A tam je uvedeno, že kolotoč byl původně zařízen tím způsobem, že se uváděl v tlak obíhajícího sluhy. Pro nepohodlnost tohoto zařízení zařídí pan majitel kolotoče pohyb strojní."

Unesou ti koně i dospělé, nebo tam můžou jenom děti?

"Samozřejmě, toto kratochvilné zařízení bylo koncipováno i pro dospělé, aby nemuseli stát kolem. Já si myslím, že vaši posluchači určitě znají onen krásný film z roku 1967 Láska jako trám a v závěru filmu pan Pivec a paní Šejbalová na tomto kolotoči jezdí a je to moc krásný doklad toho, že kolotoč sloužil i pro dospělé. Věřím, že se ho podaří alespoň částečně zprovoznit na nějakou malou chvíli i během letošního roku, ale určitě podaří-li se sehnat dostatek finančních prostředků na jeho obnovu, tak kolotoč by měl být kompletně obnoven ke stému výročí Národního technického muzea, to znamená v roce 2008."