V západočeské Plzni skončilo Středoevropské setkání výtvarných umělců

V západočeské Plzni se v minulých dnech konalo Středoevropské setkání výtvarných umělců osmi zemí střední Evropy, které bylo součástí 2. středoevropského bienále kresby Plzeň 2000. Své práce - více než 850 kreseb - sem zaslalo 216 autorů. Více informací má Jana Peterková.

Mezinárodní porota měla těžký úkol. Na závěrečnou výstavu bylo nakonec vybráno 211 kreseb od 85 umělců. Na otázku, které práce nejvíce zaujaly, odpověděla členka mezinárodní poroty Jana Potužáková. Průběh celého bienále měla na starosti jeho ředitelka Marie Jílková, které jsme položili otázku, jaké to je rozganizovat tak rozsáhlou akci, zda se na ni hlásí jednotlivé výtvarné svazy, či jednotliví výtvarníci. A právě Pavla Rédla jsme se zeptali, v jakém stadiu je vyjednávání s partnerskými městy Plzně. Součástí středoevropského bienále kresby byla i konference výtvarných umělců střední Evropy, na které se hovořilo nejenom o problematice výtvarného umění jako takového, ale také o oprávněné příslušnosti českých autorů k evropské umělecké rodině.