Václav Havel navštívil Ústecko

Václav Havel

Autodrom, dostihová dráha nebo rekreační areál vznikly za uplynulých deset let na výsypkách severočeských hnědouhlených dolů. O změnách, kterými prošel ústecký region, se v pondělí přesvědčil i prezident Václav Havel. Bližší informace má Milena Štráfeldová.

Václav Havel naposledy navštívil severočeskou hnědouhelnou pánev před deseti lety. Kraj zdevastovaný povrchovým dolováním uhlí tehdy označil za měsíční krajinu a chabařovická skládka průmyslových odpadů podle něj připomínala kouřící smrduté jezero plné jedu, které ohrožovalo široké okolí. Při své nynější návštěvě prezident Havel konstatoval, že na bývalých důlních výsypkách je už dnes mnohem obyvatelnější krajina:

Povrchový důl,  severní Čechy,  foto: Lysippos,  Creative Commons 3.0
"Ta krajina, která tu vzniká, je trošku umělá. Je na ní vidět, že to jsou násypy hornin, které jsou nějakým způsobem uhlazeny a na nich je potom něco zasazeno a tak dále. Bude trvat asi hodně dlouho, než bude k nerozeznání ta normální krajina od této krajiny jaksi zrekonstruované."

Ústecký hejtman Jiří Šulc, který Václava Havla na jeho cestě provázel, zdůraznil, že v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí se v severních Čechách za posledních deset let dosáhlo velmi mnoho. Změny k lepšímu jsou znát na čistotě ovzduší - oproti konci 80. let, kdy bylo opakovaně vyhlašováno smogové nebezpečí, neochromil smog život v severočeském regionu ani jednou. Jak hejtman Šulc uvedl, výrazně se zlepšil i stav vod.

"Můžeme říct, že nejen obce, ale i průmyslové podniky a velcí znečišťovatelé vodních toků také byli pod tlakem životního prostředí a také začali své odpadní vody velmi progresívním způsobem čistit. Je to vidět, statistika ukazuje, jak jsou na tom naše řeky. Nemůžeme jásat, nicméně znatelný pokrok tu je."

Do rekultivací pánevní oblasti a ochrany životního prostředí se v minulých letech investovaly miliardy korun. Největším investorem jsou Severočeské hnědouhelné doly, na rekultivace ale přispívají i místní samosprávy, fondy ministerstev životního prostředí a pro místní rozvoj i podpůrné fondy Evropské unie. V současné době se připravuje celková rekultivace Podkrušnohorské uhelné pánve. Podle ekologů je důležité, aby se tato oblast revitalizovala jako celek, a ne pouze v jednotlivých lokalitách, jako tomu bylo dosud.