Václav Klaus opět kandiduje na prezidenta

Prezident Václav Klaus

Poslední únorový den, tedy přesně čtyři roky poté, co byl zvolen hlavou státu, oznámil Václav Klaus svou opětovnou kandidaturu na funkci prezidenta. Je to pro Českou republiku dobrá nebo špatná zpráva?

Prezident Václav Klaus
Tuto otázku jsem nejdříve položil komentátorce Lidových novin Petrušce Šustrové:

"Přesto, že se asi většina občanů bude myslet, že dobrá, tak já si myslím, že špatná. A nejsem v tom sama. Já myslím, že Václav Klaus je velký demagog a populista, a jak jeho postoj k Evropě, tak jeho postoj k řadě problémů nám myslím neprospívá."

Politolog Petr Just z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má trochu odlišný názor:

"To, že Václav Klaus oznámil svůj úmysl kandidovat znova dostatečně dopředu, je rozhodně dobrá zpráva v tom, že se mohou v rámci společnosti rekrutovat další kandidáti, nebo že už se mají vůči komu další kandidáti vymezovat. Pokud jde o samotnou osobu Václava Klause, tak pokud bychom to vztáhli k jeho popularitě a k tomu, co si veřejné mínění myslí o Václavu Klausovi, o jeho výkonu funkce prezidenta, o jeho chování ve funkci prezidenta, tak z pohledu občanů by to mohla být dobrá zpráva, protože je zajištěno, že nejvyšším ústavním činitelem bude i nadále člověk, který se těší široké podpoře veřejnosti."

Oba mé dnešní telefonické respondenty jsem také požádal o vyjmenování hlavních argumentů pro a proti opětovné kandidatuře Václava Klause na funkci prezidenta:

"No, pro, já nevím. Václav Klaus je jistě oblíbený, asi velmi oblíbený, protože dobře vyhovuje takové té obecné potřebě mírně autoritativního, tedy rozhodného vládce, je nepochybně vzdělaný. A na druhé straně si myslím, že je to člověk, který strašlivě utvrzuje spoustu českých předsudků a takových českých nevolí a nejistot, které se skrývají právě za to, že je někdo rozhodně řekne za nás," soudí Petruška Šustrová.

A co si myslí Petr Just?

"Pokud jde o argumenty pro, Václav Klaus je bezesporu známou osobností po světě. Vedle Václava Havla, jeho předchůdce ve funkci prezidenta, je to jeden z nejznámějších českých politiků. Je to politik, který o sobě dává vědět, ať už v pozitivním nebo negativním směru. Je to politik, který je z mezinárodněpolitického hlediska nepřehlédnutelný, opět ať už v tom pozitivním nebo negativním, ale to je podle mne dobře. Politik musí být vidět, zejména politik zastupující malý stát musí být vidět ve světové politice, v mezinárodních vztazích a v mezinárodní politice. Pokud jde o nějaká negativa nebo co by mohlo hrát proti Václavu Klausovi, to už by bylo hodně subjektivní hodnocení, které by záleželo na tom, jak dotyčný komentátor nebo politolog subjektivně vnímá Václava Klause. Domnívám se, že jeho chování v té sedmiměsíční povolební krizi nebo zase až tak úplně hladké a mohl v některých fázích reagovat jinak, mohl reagovat rychleji, byť připouštím, že tak, jak on jednal, tak jednal plně v souladu s Ústavou a zákony, protože nikdo mu nepřikazuje, jak rychle má jednat, koho má vybírat za premiéra, na koho se má obracet, s kým má jednat. Nicméně myslím si, že v té vnitropolitické oblasti, zejména v tom povolebním vyjednávání udělal pár věcí, které nebyly určitě k jeho dobru."


Kromě Václava Klause zatím nikdo další kandidaturu na prezidenta neoznámil. Sociální demokraté hodlají zveřejnit jméno svého adepta nejpozději v květnu. Také lidovci stále svého kandidáta vybírají. Zelení uvažují o nominaci kandidáta či kandidátky nebo o podpoře nominací jiných. Komunisté svou strategii v prezidentské volbě prý budou "určovat, až přijde čas". Někteří poslanci ODS v minulosti veřejně přiznali, že Klausovo znovuzvolení není zdaleka jasnou věcí. Části občanských demokratů se nelíbilo, jak prezident kritizoval vládu Mirka Topolánka.