Václav Radimský – český malíř ve Francii

Václav Radimský: Odrazy stromů na vodní hladině (1900, olej, plátno, 52 x 94 cm, Galerie Kodl)

V nově otevřené Galerie města Kolína byla 25. února zahájena výstava obrazů českého malíře Václava Radimského (1867-1946). Tento průkopník impresionismu, který působil v těsné blízkosti Clauda Moneta, byl velkou část svého života také krajanem. Téměř tři desítky let strávil ve Francii.

Příběh Václava Radimského je příběhem bohéma z lepší rodiny, který se jako malíř dokázal prosadit ve Francii i v Čechách a do jehož života osudově vstoupila 1. světová válka. Narodil se roku 1867 v Kolíně v zámožné rodině mlynářů Radimských. Po maturitě odešel na vídeňskou akademii, ale protože si žil příliš na vysoké noze, musel se po roce na příkaz otce vrátit domů. Václav příliš dlouho doma nevydržel a v roce 1890 se vydal do mekky umění – Paříže. Prostředí francouzských umělců té doby mu otevřela česká malířka Zdenka Braunerová. Radimský se usadil v Barbizonu, ale o pár let později se přestěhoval do Giverny v Normandii, kde žil sám Claude Monet, a přidal se k impresionistům z Monetova okruhu.

V druhé polovině 90. let 19. století se v Radimského díle už zřetelně projevuje imprese – ustupuje detail a objevují se větší barevné plochy, zobrazující odlesk slunce v různých denních i ročních dobách. Radimský svými obrazy obesílal pařížské salony. Na jednom z nich získal zlatou medaili. V roce 1899 uspořádal Václav Radimský velkou výstavu v Topičově salonu v Praze. Pro českou veřejnost to bylo první seznámení s impresionismem francouzského stylu. Výstava byla úspěšná, Radimského díla se prodávala, přetiskovaly je české časopisy. Následují výstavy ve Vídni, ve Francii i v Praze.

V roce 1910 uspořádala výstavu Radimského děl pařížská galerie Bernheim. Znamenala pro něj velký umělecký i komerční úspěch. V osobním životě takový úspěch neměl. Jeho jediné dítě zemřelo ještě jako nemluvně. Před 1. světovou válkou Václav Radimský ve Francii také podnikal. Prodával výrobky rodinné firmy Bohemia v Kolíně, která vyvážela masové konzervy a paštiky. Rozmach firmy zastavila až válka. Václav Radimský byl jako příslušník Rakouska-Uherska zatčen a internován. Nakonec je na přímluvu přátel propuštěn, ale až do konce války zůstal pod policejním dohledem. Rozčarování, způsobené jednáním francouzských úřadů, způsobilo, že Radimský po válce z Francie nadobro odjel. Strávil tam 28 let. Po návratu do Čech žil až do své smrti v roce 1946 na rodinném statku na Pašince u Kolína.

Václav Radimský: Říční zákoutí  (1935–1940,  olej,  karton,  72 x 102 cm,  Galerie Kodl) | foto: Galerie hlavního města Prahy

V meziválečném období Radimský pilně tvořil. Často pracoval v plenéru. Oblíbil si řeku Labe a tůně v jejím okolí, jejichž zrcadlící se plochy poskytovaly vděčné motivy pro jeho tvorbu. Jeho obrazy se dobře prodávaly. Patřilo k bontónu všech lepších rodin na Kolínsku mít doma obraz Radimského, navzdory tomu, že česká kritika jeho francouzský styl impresionismu nikdy nepřijala. Po válce se na Václava Radimského téměř zapomnělo. Jeho díla byla znovuobjevena až po sametové revoluci. V posledních letech proběhlo několik výstav Radimského děl, největší z nich uspořádala na přelomu roku 2011/2012 Galerie hlavního města Prahy. V současné době je Václav Radimský žádaným malířem a jeho obrazy se prodávají za statisícové až milionové částky. Kolínská výstava představuje rozsahem ne příliš velký, ale důležitý vhled zejména do francouzské etapy Radimského tvorby.

Galerie města Kolína se nachází v budově kolínského divadla. Funkcionalistická divadelní budova je dílem architekta Jindřicha Fraiwalda a byla postavena v letech 1937-1939. Její součástí je i galerie, která se k výstavním účelům nikdy nevyužívala. V roce 2012 se město Kolín rozhodlo tento prostor zrekonstruovat a zřídit zde městskou galerii. Autorem rekonstrukce je architekt a herec David Vávra. Výstava, kterou kurátorsky připravil Aleš Rezler z kutnohorské Galerie Felixe Jeneweina, potrvá do 23. června 2013.