Vedle Pražského Jezulátka stojí patronka Brazílie Panna Marie z Aparecidy

panna_marie_aparecida1.jpg

Po boku populárního Pražského Jezulátka nyní stojí patronka Brazílie Panna Marie z Aparecidy. Po Portugalsku je Česko teprve druhou evropskou zemí, ve které je soška instalována. Stalo se tak na žádost brazilského velvyslance Affonsa Massota, který oslovil brazilské podnikatele s žádostí o pořízení kopie sošky pro kostel Panny Marie Vítězné. Zdejší Pražské Jezulátko je totiž každoročně cílem tisíců Brazilců.

Pražskému Jezulátku je připisována řada zázračných uzdravení. V kostele je například uloženo speciální zařízení, ve kterém musela chodit dvouletá Tamara z Brazílie. Kvůli vykloubeným kyčlím udělala stěží dva krůčky. Rodiče se modlili k Jezulátku a ona šestý den strojek sundala. Celá rodina přijela v roce 1995 poděkovat Jezulátku. Podobný je i příběh indiánské ženy, která v mládí ochrnula. I ona se uzdravila v devadesátých letech přijela do Prahy jako sedmdesátiletá s manželem a vnukem. Celý život šetřila peníze na děkovnou pouť k Pražskému Jezulátku.

"Kostel Pražského Jezulátka je mezi poutníky z Brazílie a vůbec Latinské Ameriky nesmírně populární. Každý rok ho navštíví asi 30 tisíc Brazilců a proto volba padla právě na tento kostel v Praze, aby návštěvníci, kteří přicházejí za Pražským Jezulátkem se díky sošce z Aparacidy cítili ještě více doma,"

uvedl tajemník pražského arcibiskupa Thomas Roule. Vedle sebe tak stojí Maria a Jezulátko - matka a dítě, což symbolizuje jeden z nejpevnějších vztahů. Brazilská soška má Praze také přinést bližší kontakt s největším katolickým národem na světě, uvedl kardinál Miloslav Vlk.

"Myslím si, že tohle může být výzva vnášet dobro do společnosti, do vztahů jednoho ke druhému."

Jako první u oltáře sochy Panny Marie zapálili svíčky prezidentova manželka Livia Klausová a premiér Mirek Topolánek. Pozdravný dopis zaslal papež Benedikt XVI. Soška Panny Marie z Aparecidy je pro Brazílii natolik významná jako například pro Čechy sv. Václav.

Vypráví se, že v roce 1717 hodili tři rybáři síť do moře. Vytáhli ji prázdnou, až na malý předmět. Tím byla 39 centimetrů vysoká terakotová soška s odlomenou hlavou. Když hodili síť podruhé, vytáhli hlavičku a zjistili, že se jedná o sošku Neposkvrněného Početí Panny Marie. Pak už byla síť vždy plná ryb. Lidé začali sošku uctívat a v roce 1930 papež Pius XI. podepsal dekret, kterým byla Panna Maria z Aparecidy prohlášena patronkou Brazílie. Dnes je svatyně s její soškou považována za největší mariánskou svatyni na světě, kterou každoročně navštíví na 7 milionů poutníků.

Soška Pražského Jezulátka, vedle kterého patronka Brazílie stojí, je zhruba stejně vysoká. Měří 47 centimetrů. Ježíšek v dlouhé košilce pravicí žehná, zatímco v levé ruce drží globus s křížem, jakoby spočíval v jeho ruce celý svět. Ve španělsky mluvících zemích je soška Pražského Jezulátka oblíbená mimo jiné i proto, že se do Prahy dostala ze Španělska. Když se roku 1556 vdávala do Čech vévodkyně Marie Manrique de Lara, dostala sošku od své matky jako svatební dar.