Velkolepý obřad provázel před 130 lety vysvěcení kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech

Pražské Náměstí Míru ve 30. letech 20. století

Šest hodin trvající slávy se zúčastnilo přes 300 bíle oděných družiček, pěvecký spolek Hlahol a tisíce občanů. Obřad posvěcení vedl pražský arcibiskup František de Paula kardinál Schönborn.

Trojlodní novogotická bazilika, kterou zdobí dvě věže vysoké 60 metrů a honosné schodiště, je jednou z dominant Prahy. Zahrála si v mnoha českých filmech coby oblíbené místo svatebních obřadů. Mimochodem se tu ženil například spisovatel Jaroslav Hašek nebo prezident Edvard Beneš.

Základní kámen byl položen 25. listopadu 1888, svatostánek ve stylu rané severoněmecké gotiky postavil architekt Josef Mocker, známý především projektem dostavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Stavba trvala pět let.

Interiér hlavní lodi, která je dlouhá 50 metrů, upoutává barevností vitráží s postavami světců a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Malby a ornamenty na zdech jsou dílem Johanna Jobsta. Na vnější i vnitřní chrámové výzdobě se podíleli známí umělci té doby, mezi jinými sochaři Josef Václav Myslbek, František Hergessel, Antonín Procházka, malíři František Ženíšek či Adolf Liebscher.

Vysoké průčelní věže, zakončené štíhlými osmibokými jehlancovitými střechami, zdobí štíty s hodinami a fiálami. Tympanon hlavního portálu je proslulý Myslbekovým reliéfem Krista, sv. Václava a sv. Ludmily a nad portálem dominuje růžicové okno.

Kostel svaté Ludmily na Královských Vinohradech v roce 1905 | Foto: e-Sbírky,  Národní muzeum,  CC BY 4.0 DEED

V roce 2022 povýšil papež František kostel svaté Ludmily na pražském Náměstí míru na baziliku. V Česku se tímto čestným titulem honosí 16 kostelů.

Zdroje: Wikipedie , Prague City Tourism
klíčová slova:

Související