Veterináři: Podíl nevyhovujících látek v potravinách v Česku klesá, loni byl minimální

Státní veterinární správa přišla s příznivou zprávou. Z jejího šetření vyplynulo, že v Česku klesá podíl nevyhovujících látek v potravinách. Ve více než sto tisících vzorcích potravin odborníci vyšetřovali obsah zbytků pesticidů, kontaminujících látek a farmakologicky účinných látek. Z výsledků vyplynulo, že jejich podíl v potravinách loni meziročně mírně snížil z 0,06 procenta na 0,03 procenta.

Zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu je tak podle ředitele Státní veterinární správy velmi příznivá.

Zbyněk Semerád | Foto: Jana Přinosilová,  Český rozhlas

„Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a z dlouhodobého pohledu se ještě snižuje. Zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu v České republice z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nelze proto hodnotit jinak než jako velmi příznivou,“ uvedl Zbyněk Semerád.

Vzorky pro vyšetřování zbytků nepovolených veterinárních léčivých přípravků odebírali veterináři přímo na zemědělských farmách a na jatkách, vzorky surovin a potravin u výrobců, zpracovatelů, případně i distributorů. Vzorky syrového mléka na farmách převážně ze sběrných tanků, vejce v třídírnách a balírnách vajec či na hospodářstvích, vzorky medu u včelařů, ve sběrnách medu nebo v závodech na zpracování medu.

Foto: pajala,  Pixabay,  Pixabay License

Například u mléka splnily stanovené limity, až na jeden vzorek, všechny vzorky syrového kravského mléka a také ovčího. Z téměř 200 vzorků slepičích vajec zjistili inspektoři přítomnost doplňkových látek a veterinárních léčivých přípravků ve dvou případech. Dále zkontrolovali téměř 230 vzorků medu, stanoveným limitům vyhověly všechny.

U skotu, kde veterináři provedli odběr vzorků od více než tisíce kusů, zjistili čtyři nevyhovující případy.

„Ve třech případech se jednalo o nadlimitní množství zbytku veterinárních léčiv, v jednom případě byla u vzorku jalovice pro výkrm zjištěna přítomnost zakázané látky chloramfenikol. Také všechny vzorky drůbeže, kterých odebrali úřední veterinární lékaři přes 700, vyhověly limitům. Stejně tak u prasat,“ přiblížil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček

Foto: Barbora Navrátilová,  Radio Prague International

Kontrolovali se také ryby. Ve dvou chovech pstruhů byla detekována nepovolená malachitová zeleň. Jinak všechna vyšetření provedená na bezmála 200 odebraných vzorcích sladkovodních ryb skončila vyhovujícím výsledkem.

Stejně jako v předchozích letech vyšetřovali inspektoři rovněž potravinářské výrobky. Analýze vyhověly všechny testované mléčné a vaječné výrobky i výrobky z mořských a sladkovodních ryb.

„Pochybení zjistili například u nadlimitní koncentrace olova u tří masných výrobků ze zvěřiny. Ve dvou případech se jednalo o výrobky pocházející ze zemí EU (Maďarsko a Francie), proto byly případy vloženy do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva,“ dodal mluvčí.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Státní veterinární správa
klíčová slova:
spustit audio