Vilu Tugendhat čeká nákladná rekonstrukce

Vila Tugendhat v Brně, Foto:ČTK

Město Brno převzalo v pátek certifikát o zapsání vily Tugendhat do seznamu památek UNESCO. Bylo tak završeno několikaleté úsilí o zapsání teto architektonické památky do tohoto prestižního seznamu. Vila Tugendhat je už jedenáctou českou památkou zapsanou na seznamu kulturního dědictví světového významu. V Brně natáčel Jaromír Marek.

Brněnský primátor Petr Duchoň  (vlevo) převzal 16. srpna v Brně od Rolanda van Oerse,  certifikát,  Foto:ČTK
Za zvuku fanfár předali zástupce UNESCO certifikát o zápisu vily do seznamu nejhodnotnějších světových památek. Vilu Tugendhat, jedinečný příklad meziválečné funkcionalistické architektury, postavil v roce 1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe a je jednou z mála památek moderní architektury zapsaných na seznamu UNESCO. V čem je její mimořádný význam? To je otázka pro koordinátora programu moderního kulturního dědictví UNESCO Ronalda van Oerse.

"Na vilu se můžete dívat jako na architektonický skvost i jako na předěl v lidské historii. Představuje zlom v kulturní historii lidstva. Konec viktoriánského bdobí a začátek moderní doby."

Podle odborníků v sobě vila obsahuje řadu revolučních a do té doby neznámých prvků. Pokračuje primátor města Brna Petr Duchoň.

"Například motto "méně je více", nebo "ve stručnosti je síla", které tato budova vyzařuje. Do té doby se architektura tvořila pomocí ozdůbek a cingrlátek, kdežto tady je zakomponována přísná jednoduchost, která přetrvává do dneška. Ta vila je velmi nenápadná. Když kolem ní půjdete stokrát, minute ji. Dokud ji nenavštívíte a dokud ji důkladně neprohlédnete, mine váš život. Ale jakmile ji poznáte, objevíte její krásu a uvědomíte si velikost toho díla."

Jak už bylo řečeno, vilu postavil v roce 1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Původní majitelé ji užívali do roku 1938, kdy uprchli před nacisty. Němci objekt zabrali, po osvobození potom dlouho chátral. Nepříliš zdařilé rekonstrukce se dočkal až v 80.letech. Jak přislíbil primátor města Brna, v brzké době by se měla vila dočkat nové důkladné rekonstrukce.

Zatím nevíme, kolik bude obnova stát. Je zpracováno technicko-ekonomické zadání rekostrukce. V tomto dokumentu se hovoří o částce 112 - 114 milionů korun. Nedávno přišla zpráva, že bychom měli dostat 200 000 dolarů z USA, to je potěšitelné a věříme, že se najdou i jiní dárci. Nicméně, stále platí, že hlavní část nákladů spojených s opravami ponese město Brno,"

uvedl pro Radio Praha primátor města Brna Petr Duchoň.