Rekonstrukce vily Tugendhat by měla trvat dva roky

Vila Tugendhat

Brněnská vila Tugendhat se po letech dočká rekonstrukce. Město podepsalo smlouvu na rekonstrukci objektu s firmou Unistav.

Rekonstrukce vily, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, bude trvat nejspíše dva roky, potvrdil to brněnský primátor Roman Onderka:

"Tato investice bude trvat zhruba dva roky, celková suma je 146 milionů korun a předpokládáme, že získáme dotaci z evropských fondů prostřednictvím ministerstva kultury ve výši 100 milionů korun. Tím pádem na městu zůstává ta zbývající část, to znamená necelých 50 milionů korun."

Podle správkyně vily architektky Ivety Černé ovšem nelze vyloučit, že teprve po zahájení prací se objeví některé komplikace, které si mohou vyžádat delší čas.

"Dělala se tady řada i technických průzkumů, ale z osobní zkušenosti vím, že např. když byl kvůli defektu v koupelně v dětské sekci vyřazen provoz, tak jsme kamerovou zkouškou zjistili, že kanalizace není vertikální, jak by se dalo předpokládat, ale podivným způsobem meandruje ve stropní konstrukci. Technické sondy se nedělaly u každého prvku, tak se obávám, že se může stát, že nám ten objekt ukáže takové věci, které bychom podle dnešních norem už neočekávali."

Funkcionalistická vila je dílem Ludwiga Miese van der Rohe, architekt Zdeněk Lukeš míní, že by se ji mohlo podařit zrekonstruovat do podoby, jakou měla ve třicátých letech minulého století, kdy v ní rodina Tugendhatů žila.

"Máme tady ostatně krásný příklad - Müllerovu vilu v Praze od Adolfa Loose, která byla takto uvedena do stavu z roku 1930, a už několik let je přístupna veřejnosti."

Vila už jednou, v osmdesátých letech, celkovou rekonstrukcí prošla. Zdeněk Lukeš k ní říká:

"Ona byla myšlena dobře, samozřejmě v té době především autoři té rekonstrukce neměli k dispozici tak kvalitní materiály, jako jsou k dispozici dnes a i ten přístup tehdy ještě nebyl tak přísný. Některé věci asi zachránili, ale k jiným se chovali ne úplně citlivě. To se týká třeba takového toho technického zázemí domu - kuchyní, koupelen, záchodů apod. Tam bude samozřejmě ten návrat do původního stavu o to těžší."

Objekt tedy zůstane na čas pro návštěvníky uzavřen, o průběhu rekonstrukce se budou moci zájemci informovat na webových stránkách věnovaných vile Tugendhat. A významnou stavbu připomíná i expozice na Špilberku, říká ředitel Muzea města Brna Pavel Cyprian:

"Ta je věnována moderní meziválečné architektuře ve městě Brně a zde je patřičné místo této vile věnováno. Nejdůležitějším zdrojem informací bude webová stránka, která by měla online přinášet informace o průběhu památkové obnovy a o těch významných událostech, které jsou s tím spojeny. Nevylučuji, že můžeme v průběhu památkové obnovy připravit i nějakou menší výstavu, která by ty dílčí postupy na památkové obnově rovněž prezentovala."