Virtuální setkání českých škol. Češi v cizině nechtějí, aby děti ztratily jazyk svých rodičů a prarodičů

Výměna nápadů a zkušeností byla hlavním tématem dvoudenní virtuální debaty Českých škol bez hranic. Přihlásilo se do ní přes 250 lidí z 28 zemí světa.

Nejvíc diskutujících bylo z USA, Kanady a Německa. Byli tu však i zástupci škol a spolků z Tuniska, Egypta, Islandu či Polska. Češi, kteří žijí v cizině, nechtějí, aby jejich děti ztratily mateřský jazyk svých rodičů či prarodičů.

Yvea Zaels,  Marta McCabe a Dagmar Straková | České školy v zahraničí

Koronavirus paradoxně přispěl k propojení škol z celého světa, které mají zájem se setkávat a komunikovat. Podařilo se odstranit i některá nedorozumění. „Nešlo by to bez dobrovolníků. Práce pro české školy obnáší spoustu hodin," uvedla Yvea Zaels z kanadského Calgary.

Ministerstvo vysílá do krajanských komunit 15 učitelů

Ministerstvo školství v současné době vysílá 15 učitelů do tzv. tradičních krajanských komunit, do Chorvatska, Rumunska a Chicaga. Na zahraničních vzdělávacích institucích pracuje 35 bohemistů.

Václav Velčovský | České školy v zahraničí

„Je důležité udržet jazyk a kontakt s Českem, díky práci těchto škol bude mladá generace rozumět České republice a doufám, že přispěje k propagaci ČR," uvedl náměstek ministra školství Václav Velčovský.

Ministerstvo školství v roce 2021 finančně podpoří 55 procent českých škol. Na projekty bude rozděleno 5 milionů korun. Peníze půjdou například na nákup počítačů. Ministerstvo některým spolkům poskytlo i učebnice zdarma. Zvyšuje se finanční podpora na krajanské kurzy.

Krajané uvítali i praktické rady, jak podat žádost o příspěvek, postřehy z výuky češtiny, jak udržet jazyk v cizojazyčném prostředí či jaké používat učebnice.

Covidová doba nás donutila setkávat se on-line

Martin Smolek | Foto: České školy v zahraničí

Virtuální debaty se zúčastnili i představitelé ministerstva zahraničí a Senátu. "Covidová doba přinesla mnoho těžkostí pro výuku češtiny, ale zároveň i určitá pozitiva. Donutila nás začít se setkávat on line. Dnes se děti ze Skotska propojí se žáky z Austrálie nebo Egypta," řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Připomněl, že české školy v zahraničí mají důležitou úlohu v propojování krajanské agendy.

"Nové migrační vlny souvisí se zaměstnáním, ekonomickou migrací. Tím se proměňují potřeby krajanů v zahraničí. Podařilo se například vyřešit mnohdy svízelnou situaci Čechů, kteří dlouhodobě žili v Británii a chtěli tam zůstat."

V zahraničí je víc vědců s českými kořeny, než v celém Česku

Tomáš Czernin | Foto:  České školy v zahraničí

Ministerstvo zahraničí úzce spolupracuje se senátní komisí pro krajany. Jejím předsedou je senátor Tomáš Czernin. Ten vyzdvihl, že se v roce 2019 podařilo novelizovat zákon a občanství, je možné získat ho i pro potomky. Připomněl, že po roce 1989 odešlo do zahraničí 600 tisíc lidí.

"V zahraničí pracuje více vědců s českými kořeny, než kolik působí vědců v ČR. Podle údajů centrální banky přichází od krajanů přes 89 miliard korun. ČR stále neumí s touto skupinou pracovat, věnovat jim pozornost."

Foto:  České školy v zahraničí

"Řada krajanek se věnuje vyučování češtiny a českých reálií. Tato činnost je na bázi dobrovolnictví. Ti, kteří se vrací, jsou rádi, že se rozhodli pro českou školu v zahraničí," dodal senátor Czernin.

Pozval krajany 7. a 8. října na konferenci v Senátu, jejímž tématem bude úloha místo zahraničních Čechů a zájmy české diaspory. Konferenci, která se koná v době parlamentních voleb, bude možné sledovat také on-line.

Ocenění pro Dagmar Strakovou z Belgie

Foto:  České školy v zahraničí

Virtuální debata potěšila Dagmar Strakovou, která vede Českou školu bez hranic v Bruselu. Jak oznámil český velvyslanec Pavel Klucký, byla jí udělená medaile za zásluhy o diplomacii. Ministerstvo zahraničí toto resortní ocenění uděluje od roku 2019.

Dagmar Straková je také jednou z tváří iniciativy Chceme volit distančně a virtuálních debat zahraničních Čechů.

Virtuální setkání českých škol | Foto: České školy v zahraničí