Vítězslava Kaprálová

Zdroj: Česká centra / FDULS

První česká hudební skladatelka a dirigentka, mimořádně talentovaná hudebnice.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Dirigovat se učila u Václava Tallicha, velikána své doby. Je autorkou Vojenské symfoniety, kterou pod jejím vedením provedl londýnský orchestr BBC při zahájení festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v roce 1938. Během stipendijního pobytu v Paříži se jí ujal skladatel Bohuslav Martinů. Vztah ženatého učitele a studentky brzy přerostl v milostný poměr. Nakonec se provdala za spisovatele Jiřího Muchu, syna Alfonse Muchy. Její zářnou kariéru ukončila předčasná smrt v pouhých 25 letech, kdy Vítězslava podlehla tuberkulóze.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.