Vítkovice: na svátky do plynojemu, bo máme rádi kulturu

Foto: autorka

Nejvyšším počtem národních kulturních památek na kilometr čtvereční se v Moravskoslezském kraji může pochlubit ostravská Dolní oblast Vítkovic. Na ploše kolem 15 hektarů je jich pět. Několik let chátrající průmyslový areál se letos otevírá v novém kabátě. Provozovatelé věří, že do ocelového města zamíří více než 200.000 zájemců. A první mohou přijít už na 1. máje. To je totiž Den otevřených dveří.

Foto: autorka
Vítkovický areál prodělal za pár let velké změny. Z vysoké pece číslo 1 se stalo muzeum popisující výrobu železa. Turisté se tu mohou z vyhlídkové plošiny kochat výhledem na celý areál Vítkovic a jeho okolí. Na vrchol plošiny se dostanou pomocí speciálního skipového výtahu, pád do vysoké pece je však nečeká. I my jsme pomalu stoupali nahoru a otevíral se pohled na ocelové město.

"Teď jsme na plošině. Po stejné trase vyjížděl materiál. Jeden skip plný jel nahoru s materiálem, buď s rudou, koksem nebo vápencem, druhý dolů. Ten materiál byl nepřetržitě doplňován a vysoká pec fungovala celých deset roků. To je asi životnost pece, která jede 24 hodin denně. Od roku 1988, kdy byla rekonstruovaná, až do roku 2008, kdy byla jako poslední z vysokých pecí zavřená. Tím skončila výroba surového železa ve Vítkovicích po 162 letech."

Náš průvodce Petr Rojíček připomněl, že se tu za 162 let vyrobilo 90 miliónů tun železa. Vítkovické železárny byly založeny roku 1828 a nesly název po arcibiskupovi Rudolfovi, který byl také kardinál a bratr císaře Ferdinanda. Jejich zakladatel se však otevření nedožil. Zemřel v roce 1831, první vysoká pec byla postavena o pět let později. Majetek pak přešel na arcibiskupství, které ho pronajalo jedné vídeňské společnosti, ve které byl i Salomon Rothschild.

Salomon Rothschild
"Byl velice prozíravý člověk, vlastně všichni ti čtyři bratři, kteří působili po celé Evropě. Rothschild usiloval o Vítkovické železárny tak dlouho, až je roku 1843 koupil. Od samého začátku produkce stoupala. Jmenovalo se to tenkrát Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V roce 1873, když se Rothschildové spojili s bratry Guttmannovými, což byla další významná židovská rodina, která se tady zapsala, tak nastal velký rozvoj Vítkovic. V jednu dobu tady bylo až šest vysokých pecí."

Největší rozvoj Vítkovic však začal posledních 20 let 19. století, kdy si Rothschildové najali Paula Kupelwiesera, který se stal generálním ředitelem Vítkovic.

"Ten za 17 let zvedl produkci Vítkovic více jak 25 krát. Budoval další a další závody. Financovali spolky a taky stavěli domy pro své pracovníky. Paul Kupelwieser po sobě zanechal dodnes významné stavební památky. Kostel sv. Pavla, naproti kostelu byla vybudovaná radnice, vedle radnice je společenský dům, dneska se jmenuje Rothschildův palác. Konaly se tam plesy a všechno možné. Paul Kupelwieser položil základy Vítkovické nemocnice. Postavil pro lidi dvě tržnice, dodnes jsou památkově chráněné a celou řadů domků a kolonií, z nichž mnohé se zachovaly v tom režném zdivu. Na svou dobu byly špičkové úrovně. Přenášeli sem zkušenosti ze Skotska, z Anglie, kde také ty první vysoké pece na koks stály. Kupelwieser byl člověk, který svým způsobem ty Vítkovice rozjel,"

Foto: autorka
přiblížil na vyhlídkové plošině historii celého areálu Petr Rojíček. Z plošiny je vidět další památka - bývalý plynojem. Jeho přeměnu v kulturní a kongresové centrum jsem sledovala při třech návštěvách Vítkovic. Při první cestě jsem zastihla úplný počátek stavby. Z plynojemu zbyl jen obvodový plášť a uvnitř vůbec nic. Tehdy jsem si řekla: jak tohle chtějí stihnout do jara? Od Miriam Lehotské, jsem se dozvěděla, jak vlastně původní plynojem fungoval.

"Zhruba do poloviny byl ten objekt naplněn vodou. Technické plyny, které vznikaly při činnosti vysoké pece, byly odváděny a vlastně se čistily. K prvnímu odprášení těch těžších částic, došlo nahoře v prašníku. Pak byl plyn směřován do plynojemu, kde se pročišťoval. Stoupal přes tu vodu a druhou část plynojemu zvedl. Ze zámečku z Vítkovic bylo na ten plynojem vidět a Rothschildové měli přehled, jak dobře se pracuje. Co bylo unikátní i po té technické stránce, když se přestal používat, tak ten vrch plynojemu jako kdyby zajel zpátky. Teď co s tím? Úvahy byly i rozstříhat to na plech, ale pak přišla idea pana architekta Pleskota a pana Světlíka, který je autorem celé té vize. Bylo potřeba ten vnější plášť zvednout."

Foto: autorka
Vypsalo se výběrové řízení, ale nenašla se firma, která by poklop zvedla. Nakonec se do toho pustila jedna z vítkovických dceřiných společností a vnější plášť se zvedl o 1492 centimetrů. Začal tu vznikat kongresový, koncertní i výstavní sál, který má být, co se týče akustiky, úplným sklostem. Na konci zimy jsem se v Ostravě ocitla podruhé a nestačila se divit. Po pár měsících už byly uvnitř schody, stropy, obrovská betonová podlaha připravná na sedačky, po které jezdil malý bagr.

"To, co vidíte, ten strop, beton, to už je téměř konečná verze. Bude to pouze začištěno, ale bude to ten průmyslový industriální design. Nahoře nad námi bude ještě prosklený prostor. Každá stavba ve Vítkovicích má svůj světlík,"

uvedl David Karčmář, který tak připomněl majitele Vítkovic a autora nápadu, pana Světlíka. Na konci dubna jsem se do Ostravy vydala potřetí. I když jsem si říkala, že se už divit nebudu, přesto k tomu došlo. Obrovský sál už měl sedačky, foyer eskalátory. Hotová byla i plošina 12 krát 3 metry, na které se může do výše čtvrtého patra dopravit například aparatura. Navíc je plynojem částečně prosklený a hostům se tak otevírá úchvatný pohled na ocelové město. Den otevřených dveří na 1. máje tady vystřídá 8. května koncert známého ostravského barda Jarka Nohavici. A ten mimo jiné vyhlásí, jak se bude plynojem jmenovat, dodala Zuzana Mánková.

Foto: autorka
"Veřejnost má možnost si plynojem sama pojmenovat. Do 5. 5. 2012 do 12 hodin probíhá soutěž s názvem s názvem Pojmenujte plynojem a lidé mohou na adresu plynojem@vítkovice.cz zasílat své návrhy, jak by chtěli, aby se plynojem jmenoval. V této chvíli máme více než 300 návrhů. Ten výherní nápad a nové pojmenování oznámí pan Nohavica na svém koncertu 8. května přímo tady v plynojemu."

Už jsou tam nějaké kuriozní nápady?

"Máme jich tam spoustu. Některé jsou vtipné některé se opakují. Často lidi píšou Koloseum nebo Rondo a z těch vtipných například Borak, což znamená Bo máme rádi kulturu."

Tak se necháme překvapit. Další akcí ve Vítkovicích bude Janáčkův máj, a v červenci známý festival Colors of Ostrava. Už je tu připravené zastřešení. A chystá se tisícovka parkovacích míst. Práce je tu však spousta a obnova Vítkovic pokračuje. Chystá se stavba vědeckého technologického centra, revitalizovat se bude nedaleký areál Trojhalí, ze kterého vznikne jakési kryté obří náměstí, kde si bude možné prostory pronajmout třeba i pro rodinný turnaj ve fotbale.

10
49.813176330000
18.268203740000
default
49.813176330000
18.268203740000